ПЕТ ПРОБЛЕМА ПРЕД РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ПЕТ РЕШЕНИЯ СПОРЕД МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

17.08.2015

Image-009В България, особено напоследък, много се говори за ромитe. В повечето случаи тези, които говорят за тях, никога не са общували с представители на общността. А най-редки са случаите, когато на ромите се дава възможност те сами да говорят за себе си и за собствените си проблеми, постижения, изживявания, мечти и стремежи. Ако по случайност някой журналист предостави микрофон на български роми, то задължително избраните са крайно маргинализирани, като единствената цел е не да се чуе какво мислят тези хора за света, в който живеят, а търсенето на нова провокация или лаф от типа на „Ко? Не!”. Прочетете остатъка от публикацията »


Център „Амалипе“ търси координатор здравни и общностни политики

15.08.2015

news_6109_1313574708amalipeОписание и изисквания:

Задължения на експерта:
• Развива дейности по отношение на здравната и социалната интеграция на ромската общност
• Развива политиките на организацията за общностно развитие
• Координира работата на Центровете за развитие на общността, които Център Амалипе поддържа в 10 общини в страната
• Поддържа контакти с местните, регионални и национални институции, свързани със здравното и общностното развитие
• Поддържа контакти с международни партньорски организации в сферата
• Води документация и поддържа кореспонденция Прочетете остатъка от публикацията »


Продължава приема по набиране на заявки от работодатели по схема Младежка заетост

14.08.2015

az1408Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – Младежка заетост, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата. Заявките се подават по улеснен за работодателите образец. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Прочетете остатъка от публикацията »


Стипендия за студенти по журналистика и комуникации

14.08.2015

изтеглен файл (4)Участниците ще имат възможност да отразяват политическия и икономическия живот в столицата на САЩ

International Center for Journalists (ICFJ) набира студенти по журналистика и комуникации за програмата Scripps Howard Foundation Semester във Вашингтон. Информацията е на Асоцоация на европейските журналисти – България. Прочетете остатъка от публикацията »


Стартира четвърто издание по програма „Знания за успех“

14.08.2015

изтеглен файл (3)За учебната 2015/2016 година „Знания за успех“ поставя специален фокус върху създаването на електронни библиотеки
За четвърта поредна година SAP Labs България и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организират програма „знания за усех“. Основната цел на програмата е да предостави възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение, както и да превърне училищната библиотека в място, което стимулира желанието за учене.  Прочетете остатъка от публикацията »


Приемат се коментари по проект „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила“

14.08.2015

изтеглен файл (2)Предложения се приемат до 26 август 2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за публично обсъждане проект на Насоки за кандиатстване по процедура „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила“. Прочетете остатъка от публикацията »


Публикуван е проект по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитани и подготовка на деца в неравностойно положение“

14.08.2015

изтеглен файл (1)Целта на процедурата подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува за публично обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитани и подготовка на деца в неравностойно положение“. Прочетете остатъка от публикацията »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 791 other followers

%d bloggers like this: