Ромска нова година – Василица


В цялата страна започват инициативи за честването на Ромската нова година – Василица, която се празнува от 13 до 15 януари.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ организира и тази година традиционни ученически художествени програми и посещения в министерства, агенции, посолства и други институции.

Председателят на НССЕИВ, заместник министър-председателят и минъстр на вътрешните работи Цветан Цветанов също ще бъде поздравен от учениците от у-ще  ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, община Садово.

Подробна информация за многобройните инициативи на Център „Амалипе“ може да намерите по-долу и на сайта на организацията http://amalipe.com/

Предстоящо: Национални чествания на Василица – Ромската Нова Година – АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

***

Василица се отбелязва като начало на Новата година от много ромски групи в България, а от няколко години и като ден на ромската култура. Празнуването на Василица е свързано с легенда, че Свети Васил, застъпник и защитник на ромите, възстановява моста, по който преминавали ромите, след като този мост бил разрушен от Дявола и по този начин ги спасил. Празникът се отбелязва на 13, 14 и 15 януари.

За поредна година Център Амалипе организира събития в цялата страна, свързани с Василица – Ромската Нова Година

Информацията ще бъде актуализирана постоянноЛице за контакт: Теодора Крумова, тел: 0886-003-257

ИНИЦИАТИВИ В СОФИЯ

10.50 – Ученици от ОУ „Васил Левски“, с. Видраре и ОУ с. Джурово, община Правец ще посетят и сурвакат представители на Агенцията за социално подпомагане – гр. София

Училищата са част от програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“ за втора година, като ОУ „Васил Левски“с.Видраре е базово училище а ОУ „Христо Ботев“, с.Джурово е пилотно.

Програмата ще включва две песни, стихчета по повод празника, сурвакане, пожелания и наричания като част от ритуали.

11.00 – Ученици от 171 ОУ – гр. София ще поздравят с Ромската Нова годинапосланика на Република Франция в България Негово Превъзходителство Филип Отие и ще изнесат кратка програма.

Програмата ще включва наричания за здраве,  песен „Сурвакари“ и  разказ  „Обичая Василица“ в рамките на 15-20 минути.

11.00 – Ученици от 106 ОУ – гр. София ще поздравят с Ромската Нова година РИО на МОМН – гр. София и ще изнесат кратка програма

11.30 – Ученици от НУ „Христо Смирненски“, гр. Бяла Слатина ще поздравят с Ромската Нова година Министъра на образованието проф. Сергей Игнатов, зам.-министър Петя Евтимова и зам.-министър Милена Дамянова


Училището се намира в ромския квартал в Бяла Слатина и съставът му е основно от ромски деца, които за учебната 2009/2010 наброяват 157. След завършването му,  децата продължават образование в етнически смесени училища в Бяла Слатина.
НУ „Хр. Смирненски“ предоставя качествено образование (високи резултати на тестовото оценяване) и е редуцирало до минимум отпадналите деца. Училището се е превърнало в център за местната общност и се ползва с много високо доверие от страна на родители и ученици. Директорът е изключително креативен и активен по отношение на привличане и задържане на децата в училище, притежава добри мениджърски умения, с което успява да подобри материалната база на училището и да създаде приятна среда за учители и ученици. Успява да привлече и ромските родители в училищния живот. Учителите са силно мотивирани и използват интерактивни и интекултурни техники в учебния процес.  Част от учителите са от ромски произход. В училището се изучава СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ от 2004 г.
Въз основа на добрите си практики НУ“Хр.Смирненски“ е включено във втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца като базово за общ. Бяла Слатина и работи с пилотните училища в с.Галиче. с. Търнак и с.Търнава, с които сформираха добър екип.

Програмата ще включва легенди за Свети Васил, наричания за здраве и благополучие и песни в рамките на 15 минути.

11.30 – Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Тишевица, обл. Враца ще поздравят с Ромската Нова година зам.-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова и ще изнесат кратка програма.

През учебната 2009/2010 година в училището се обучаваха 116 ученика, от които почти 86% са ромски деца. През август 2008 г. в изпълнение на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“училището се преобразува в основно и получава статут на средищно училище, в което се обучават ученици от четири съседни села. Разполага с много добра материална база, която е добре поддържана.
Училището е пример за това какво следва да бъде едно средищно училище. Освен отличната и добре поддържана материална база, то предлага целодневно обучение и столово хранене за всички ученици. Сформирани са разнообразни клубове по интереси, извънкласни дейности и СИП. Всички ученици изучават СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, който се ползва с особена популярност. Родителите са ангажирани под различни форми с дейността на училището, както и местните неформални ромски лидери. Учителският колектив е силно мотивиран за работа, а директорът е енергичен и с доказан организационен и управленски опит. Индикатор за високото качество на образование е фактът, че малкото български деца от Тишевица и околните села се обучават в училището, а не в гр. Враца. Вече  пет последователни учебни години в училището работи успешно група по СИП“Ромски фолклор“, в която се обучават и деца от неромски произход.
В програмата за превенция на отпадането училището е базово и работи в екип с училищата в Баница и Враца.

12.00 – Сборна група от ученици от училищата в с. Бохот, с. Буковлък и с. Търнене, общ. Плевен ще поздравят с Ромската Нова година Катрин Барбър, посланик, и Стюърд Питърс, Заместник-посланик на Великобритания в България и ще изнесат кратка програма.

Училищата са част от програмата на Център „Амалипе“, „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“. Участват във втората година от проекта, като ОУ „Св.Климент Охридски“ е базово училище, а останалите две са пилотни.

Програмата включва песен“О, Василий дае“, сурвакарски пожелания, песен „Нова Година“ и „Василица“, стих за Василъов ден.

12.00 – Ученици от ОУ „Васил Левски“, с. Видраре и ОУ с. Джурово, община Правец ще посетят и сурвакат Началника на РДСП – София -област Наталия Кънчева

Училищата са част от програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“ за втора година, като ОУ „Васил Левски“с.Видраре е базово училище а ОУ „Христо Ботев“, с.Джурово е пилотно.

Програмата ще включва две песни, стихчета по повод празника, сурвакане, пожелания и наричания като част от ритуали.

12.00 – Ученици от ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, община Садово ще посетятМВР и сурвакат Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов

Училището участва за втора година в Проект „Намаляване отпадането на ромски ученици“ на ЦМЕДТ Амалипе.
Успешна практика на училището е привличане на учениците в кръжок по декоративно-приложни изкуства, СИП за изработване на мебели от ракита, за който са успели да привлекат ромски родител от групата на кошничарите и др. На практика вече няма отпадащи ученици. Особено важен е ангажимента на родителите – част от тях са включени в дейността на училищното настоятелство. Успех е и ангажирането на всички учители с дейности по интеграция на ромските деца. В училището се изучава СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ от 2006 г.
Училището е средищно и в него се обучават ромски, български и турски ученици от общо три села с общ брой 156, от които 75 %  ромски. Разпогат с малка сграда, но добре поддържана и с добра материална база.
Програмата, която ще се представят ще включва :
1.    Наричания-сурвакане;
2.    Легенда „Банго Василий“;
3.    Поздрав – танц

13.30 – Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Тишевица, обл. Враца ще посетят и сурвакат Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев

През учебната 2009/2010 година в училището се обучаваха 116 ученика, от които почти 86% са ромски деца. През август 2008 г. в изпълнение на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“училището се преобразува в основно и получава статут на средищно училище, в което се обучават ученици от четири съседни села. Разполага с много добра материална база, която е добре поддържана.
Училището е пример за това какво следва да бъде едно средищно училище. Освен отличната и добре поддържана материална база, то предлага целодневно обучение и столово хранене за всички ученици. Сформирани са разнообразни клубове по интереси, извънкласни дейности и СИП. Всички ученици изучават СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, който се ползва с особена популярност. Родителите са ангажирани под различни форми с дейността на училището, както и местните неформални ромски лидери. Учителският колектив е силно мотивиран за работа, а директорът е енергичен и с доказан организационен и управленски опит. Индикатор за високото качество на образование е фактът, че малкото български деца от Тишевица и околните села се обучават в училището, а не в гр. Враца. Вече  пет последователни учебни години в училището работи успешно група по СИП“Ромски фолклор“, в която се обучават и деца от неромски произход.
В програмата за превенция на отпадането училището е базово и работи в екип с училищата в Баница и Враца.

Ученици от ОУ „Васил Левски“, с. Видраре и ОУ с. Джурово ще посетят и сурвакат Посланика на САЩ в България Н.Пр. Джеймс Уорлик

Училищата са част от програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“ за втора година, като ОУ „Васил Левски“с.Видраре е базово училище а ОУ „Христо Ботев“, с.Джурово е пилотно.

Програмата ще включва две песни, стихчета по повод празника, сурвакане, пожелания и наричания като част от ритуали.

14.00 – Ученици от НУ „Христо Смирненски“, гр. Бяла Слатина ще поздравят с Ромската Нова година Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и представители на политическия кабинет на МТСП

Училището се намира в ромския квартал в Бяла Слатина и съставът му е основно от ромски деца, които за учебната 2009/2010 наброяват 157. След завършването му,  децата продължават образование в етнически смесени училища в Бяла Слатина.
НУ „Хр. Смирненски“ предоставя качествено образование (високи резултати на тестовото оценяване) и е редуцирало до минимум отпадналите деца. Училището се е превърнало в център за местната общност и се ползва с много високо доверие от страна на родители и ученици. Директорът е изключително креативен и активен по отношение на привличане и задържане на децата в училище, притежава добри мениджърски умения, с което успява да подобри материалната база на училището и да създаде приятна среда за учители и ученици. Успява да привлече и ромските родители в училищния живот. Учителите са силно мотивирани и използват интерактивни и интекултурни техники в учебния процес.  Част от учителите са от ромски произход. В училището се изучава СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ от 2004 г.
Въз основа на добрите си практики НУ“Хр.Смирненски“ е включено във втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца като базово за общ. Бяла Слатина и работи с пилотните училища в с.Галиче. с. Търнак и с.Търнава, с които сформираха добър екип.

Програмата ще включва легенди за Свети Васил, наричания за здраве и благополучие и песни в рамките на 15 минути.

ИНИЦИАТИВИ В СТРАНАТА

1. Събития в училищата  – Училища са част от тригодишна програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище, реализирана понастоящем в 90 училища от Център „Амалипе“ и Фондация „Америка за България“.

Югоизточна България
Област Бургас

СОУ“Христо Ботев“, гр. Камено
С няколко инициативи учениците ще отбележат празника. На 13.01.2012 г. учениците от СИП „Фолклор на етносите“ ще посетят общинска администрация и ще сурвакат Кмета и общинските служители. Същият ден в училище ще бъде представена мултимедийната презентация по повод празникът „Василица“ пред ученици и родители.

ОУ“Отец Паисий“, с. Равна гора
За Василица педагогическия екип на училището е приел поканата да гостува на ромско семейство. Ще присъстват децата от двете групи по СИП „Фолклор на етносите“. Предварително децата с помощта на родителите ще приготвят дарове за домакините- различни домашно приготвени лакомства. Учениците ще сурвакат домакините, със собственоръчно изработени сурвачки, за здраве и берекет.

ОУ“П.К.Яворов“, с.  Крушевец
Празнуването на Василица ще започне от 12.30 ч. на 13.01 в училище. Ученици и родители ще отбележат заедно празника. Ще се пресъздаде легендата за Банго Василий от децата, участващи в СИП „Фолкор на етносите“.Ще бъдат разказани и пресъздадени някои от най-важните обичаи, с които се свързва този празник.

Област Ямбол

ОУ „Йордан Йовков“, гр.Ямбол
Основно участие в подготовката на празника ще вземат учениците, участващи в СИП „Фолклор на етносите“. Те ще изработят през седмицата сурвачки, с които на 13.01. ще посетят общинска администрация Ямбол и ще сурвакат служителите и кмета. По-късно през деня децата ще представят пред своите съученици, родители и гости сурвакарски наричания на български и ромски език, ще организират  надиграване с ромски танци, ще разкажат легендата за Банго Васил в училището.

СОУ“П.К.Яворов“, гр. Стралджа
На 13.01. от 11.40 в училище ученици и родители ще отбележат заедно празника Василица. Родителите ще разкажат на децата за традициите и обичаите, съпътващи  този празник. Ще се пресъздадат характерни моменти при различните ромски общности. Всички ученици, участващи в СИП“Фолклор на етносите“ ще изработят заедно информационно табло, което ще поставят във фоайето на училището.

Област Стара Загора

1 ОУ „ Св.Паисий Хилендарски“, гр.Гълъбово
В навечерието на  Василица учениците от СИП „Фолклор на етносите“   с помощта на родители ще изработят сурвакници. На 13.01 с тях те ще сурвакат училищното ръководство, учителите и всички гости на празника. На 13.01 следобед, учениците от СИП ще представят пред родители и учители ромски песни и танци, ще пресъздадат легендата за Банго Василий.

Северозападна България

Област Монтана 

ОУ „Васил Левски“, с.Смоляновци
Празникът Василица ще бъде отбелязан на 13 януари, учениците със своите учители и директора на училището ще посетят ромска къща в село Горно Белотинци. Домакините ще подготвят традиционни за празника ромски ястия и  ще  разкажат истории свързани с Василица. Децата в замяна са приготвили кратка програма от песни и танци, които са научили в часовете по СИП „Фолклор на етносите“.

СОУ «Иван Вазов», гр.Вършец
По повод Василица училището е приготвило следните дейности: „Празници и обичаи на различните етноси – беседа в ЧК по класове; Отбелязване на празника в квартал Изток с участие на училищен духов оркестър „Дефилир“; Конкурс за традиционна ромска гозба; Конкурс за авангардна прическа (с пера и пухчета); Конкурс „Мис Василица“и  раздаване на поздравителни картички на гости и родители.

СОУ „Христо Ботев“, гр.Брусарци
В училището ще се представи презентация за традициите и обичаите свързани с празника „Василица“. Малки ще  сурвакат големи за здраве и  дружини ще тръгнат да обикалят къщите из града. Във всеки дом децата ще пръскат просо, слънчоглед, жито или царевица, което е пожелание за добра и богата година. Учениците от СИП „Фолклор на етносите“ ще пресъздадат легендата за Банго Васил и  традициите за Васильовден, чрез богата трапеза. Надиграване на ромски танци между учениците  и награждаване.

Област Враца 

СОУ „Христо Ботев“, с.Галиче
На 13 януари от 12.30 часа –  провеждане на празник в училището за всички ученици с участието на двете групи от СИП „Ромски фолклор“и „Арт клуб“; 14 януари от 10.00 часа ученици- сурвакари ще гостуват в различни семейства на селото.

ОУ „Г.С.Раковски“, с.Търнак
За празника Василица са предвидени следните дейности в училище:
Въстановка на празника; Разкази на възрастни роми за празника; Дискусия на тема: Как са празнували Банго Василии нашите баби и дядовци; Презентации: „Легенди за Банго Василии“ и „Ромската Нова година“.

Североизточна България
Област Варна

НУ „Иван Вазов“ гр. Дългопол
На 13.01.2012г., по повод Василица в училището ще се реализират следните дейности: разказване на легенди, изпълнение на ромски песни и танци, изготвяне на сурвакници

Област Добрич

ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк
13.01.2012г., по време на училищно тържество, учениците от ОУ»Васил Левски» ще разказват легенди, ще изпълнят ромски песни и танци, ше изготвят сурвакници в съответствие с ромския и българския обичай.

ОУ „Добри Войников“с. Победа
На 13.01.2012 г. честванията в училището включват: въстановка на празника, разказване на легенди, изпълнение на ромски песни и танци, изготвяне на сурвакници

Област Разград

ОУ“Св.Св.Кирили и Методий“с. Ясеновец
На 13.01.2012г., по повод «Василица» се организира училищно тържество – въстановка на празника, разказване на легенди, изпълнение на ромски песни и танци, изготвяне на сурвакници. Учениците от начален етап изпълняват песен и танц за снежинките. Децата запознават публиката с легенди за ромите и сурвакат за здраве. В края на тържеството учениците ще изпълняват танци.

СОУ“Св.Св.Кирил и Методий“гр. Завет
В училището ще бъде организирано тържество, на което ще бъде пресъздадена обстановката по време на Василица, ще бъдат разказани традиционни васильовденски легенди, ще бъдат изпълнени ромски песни и танци, ще бъдат изготвени сурвакници;
Онсвен това ученици ще сурвакат Кмета на Община Завет и общинска администрация;

Област Русе

гр. Сеново. Децата от СИП – „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ с ръководител Ивелина петрова в гр. Сеново ще сурвакат кмета на гр. Сеново- Инна Георгиева и ще я поздравят с ромска песен

Област Силистра

ОУ „ Цанко Церковски“ с. Средище
На 13.01.2012г.: В училището ще бъде организирано разказване на легенди, изпълнение на ромски песни и танци;  както и изработка и изложба на сурвакница; Учениците ще сурвакат в училището, както и Кмета на селото.

Област Търговище

ОУ“Христо Ботев“ с.Камбурово – На 13.01.2012г., ученици ще разказват легенди, ще изпълнят ромски песни и танци;  Ще има изработка и изложба на сурвакница, сурвакане в училището и кметството.

Област Велико Търново

На 13 януари учениците от ОУ „Христо Смирненски“, с. Водолей ще поздравят с песни и танци общинската администрация Велико Търново и ще осурвакат за здраве и берекет кмета на общината, г-н Даниел Панов. Те ще бъдат приети от него в 11 часа в сградата на общината, като на градоначалника на старата столица ще бъде връчена и специално приготвена за случая ромска баница с късмети, подготвена от Център  Амалипе.

Няма да се размине сурвакането и на г-жа Розалия Личева – Началник на регионалния инспекторат по образованието, която децата ще посетят от 12. 30 часа на същия ден. Координатор на честванията за Велико Търново е Атанас Стоянов (0882 540 464)

2. Събития в Центровете за развитие на общността, създадени от Център Амалипе – местните центрове са съдадени по проект „Проект „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност“.

Град Пещера
На 13.01.2012г от 10:00ч., ученици от НУ,,Михаил Куманов“ и ОУ „Любен Каравелов“ гр. Пещера,  организирани от общностния модератор към Центъра за развитие на общноста гр. Пещера и със съдействието на учители от двете училища ще посетят  Община Пещера по случай Василица. Децата ще бъдат посрещнати лично от Кмета на община Пещера  г-н Георги Козарев. Учениците ще рецитират стихотворения и ще пеят традиционни за празника песни. Ще има и баница с късмети.

Град Етрополе
На 13.01.2012 г. ученици от общинските училища СОУ ,, Христо Ясенов “ , ОУ ,,Христо Ботев“ и Професионална Гимназия, гр.  Етрополе,  съвместно с модератор от Център за развитие на общността гр. Етрополе  ще подарят новогодишни картички и ще сурвакат:

  • в 9:30 часа г-н Богомил Георгиев, кмет на община Етрополе и общинска администрация
  • 10:30 часа – в Дирекция „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“
  • 11:30 часа ще посетят Бюро по труда
  • 13:30 часа МБАЛ Етрополе
  • 14:30 часа Районно Полицейско Управление
  • 15.30 часа Народно читалище „Тодор Пеев“

Град Камено
От 11.00 часа на 13.01.2012 г- ученици от училищата в града ще посетят Община Камено,  Дирекция „Социално подпомагане“ , МВР, Бюро по труда.  Децата ще сурвакат представителите на местните институции, ще поднесат собственоръчно изработени картички и баница с късмети.

Град Бяла Слатина
От 10.30 часа на 13.01.2012 г.  ученици от училищата в града ще бъдат приети от кмета на  Община Бяла Слатина,  Дирекция „Социално подпомагане“ и Бюро по труда.  Децата ще сурвакат представителите на местните институции, ще поднесат собственоръчно изработени картички и баница с късмети. Ще бъде изнесена и кратка програма с песни и танци в залата на Община Бяла Слатина от 12.00 ч.

Град Нови пазар
На 13.01.2012 г.

  • От 9.00 ч. -в ОУ “ Никола Вапцаров“, гр. Нови пазар, общностните модератори към Център за развитие на общността ще проведат беседа с ученици и учители на тема: “ Василица- запознаване с особеностите на празника“

•    От 12.00 часа на 13.01.2012 г- ученици ще посетят Община Нови пазар и местните институции в града.  Децата ще сурвакат представителите на местните институции, ще поднесат собственоръчно изработени картички и баница с късмети.

гр. Павликени

Центърът за развитие на общността в град Павликени, заедно с ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Батак и ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка ще посетят кмета на общината инж. Еманул Манолов и общинската администрация, където ще ги осурвакат за здраве, щастие и берекет. Това ще се случи на 13 януари 2012 г. от 11 часа. Освен тях сурвакарите ще посетят и Дирекция „Бюро по труда“, както и павликенската дирекция „Социално подпомагане“.

***

Инициативи за посрещане на Василица в Кюстендилско

Банго Васил идва с турнир по футбол

С общински турнир по футбол в кв.“Изток“ Кюстендил ще бъде отбелязана ромската Нова година- Банго Васил. Състезанието е за деца от пети до осми клас. Ще бъдат раздадени и годишни награди- футболист на годината, във възрастовите групи деца, юноши и мъже. „Ромската Нова година ще посрещнем 3 дни- 13,14 и 15 януари. Празнествата ще започнат на 13 вечерта на площада в махалата. На 14 сутринта кукери ще обиколят квартала, за да прогонят злите сили. Последният ден е за прошка, ходим на гробища, при роднини и при кумовете. На трапезата задължително има пуйка със зеле, сърми и баклава“, каза кметският наместник Стефан Лазаров.

***

Музика, театър и фотоизложба за ромската нова година в Дупница

Община Дупница ще отбележи ромската нова година на 14- ти януари, от 17 часа в Спортната зала. В програмата е включена фотоизложба, посветена на ромските празници и тяхното честване през годините, и конкурс за автентични ромски песни. По случай празника ще гостува ромския театър „Антипън“ от град Кюстендил, а за доброто настроение ще се погрижи „Лео бенд“, съобщи Цецка Михайлова-експерт по етническите и демографски въпроси в Община Дупница. По последното преброяване на територията на Община Дупница живеят 4 500 роми.

Източници: НССЕИВ, Център „Амалипе“, Дарик нюз, Агенция „Фокус“

 


Advertisements
Публикувано на Култура и тагнато. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s