Утвърдиха Стратегия за интегриране на ромите в област Плевен


Областна администрация Плевен, интернет

На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ на 15.03.2013г. беше утвърдена  Стратегия за интегриране на ромите в област Плевен , чието действие ще е в периода 2013-2020 г. Заседанието беше ръководено от областния управител  Иван Новкиришки, който е председател на ОССЕИВ. Стратегията прави анализ на състоянието на ромската общност в областта на образованието, здравеопазването, жилищни условия, заетост и начертава мерките за  интеграцията на малцинствените общности на територията на областта. По време на заседанието беше подчертано, че разработеният план за интеграция на ромските групи не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Стратегия ще бъде изпълнявана чрез Общинските планове за действие. Те се изпълняват в два периода – първият е до 2014 г.  и завършва с Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” , вторият обхваща програмния период от 2014 до 2020 г. Девет от общините в област Плевен вече са разработили Общински планове за действие, които ще бъдат приети на мартенските сесии на общинските съвети по места.

В общинските планове е заложени мерки за намаляване на броя на отпадналите от училище ромски ученици, както и за тяхното насърчаване за обучение в средни училища, обхващане на бременните жени за редовни консултации със специалист, редовни профилактични прегледи и имунизации. Специално внимание е обърнато на преодоляването  на традиционните практики на ромското население за ранни бракове. Заложено е още подобряване на инфраструктурата в кварталите с компактно ромско население, увеличаване на заетостта сред ромите чрез   включване на младежи в стажове. Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот, също е част от мерките в общинските планове.

Със заповед на областния управител предстои да бъде създадено Звено за мониторинг, което ще координира цялостната дейност по изпълнението на стратегията.

По данни на Националния статистически институт ромите остават третата по големина етническа група в България. При последното преброяване 4.9% от българските граждани са се самоопределили като роми. В Плевенска област от 269 752 население като роми са се самоопределили  9 961 души, с относителен дял 3,69%, който се е увеличил незначително в сравнение с 2001 г., когато те са били 9 777 души, или 3,13%. Това нарежда ромския етнос на второ място по големина в нашата област.

infopleven

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s