И в Стара Загора приеха Областна стратегия за интегриране на ромите до 2020 г.


Областна управа Стара Загора

Под председателството на областния управител Недялко Недялков на 27 март т.г. бе приета Областната стратегия за интегриране на ромите (2013-2020).

На областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси беше представена стратегията в цялостния й завършен вид. Документът е изработен в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

„Основната цел, която трябва да бъде постигната в края на програмния период е да се осигури социалната интеграция на ромите на областно ниво, което ще допринесе за подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и подкрепа за лицата в неравностойно положение. За целта са заложени конкретни отговорности на всички заинтересовани страни, като се прилагат механизми за координация и сътрудничество.”, заяви областният управител Недялко Недялков.

Стратегията започва с аналитична част, в която са описани на какви основни документи се базира тя. Направен е анализ на ситуацията в областта, като са използвани данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., както и информация, подадена от общините. Официалните данни сочат, че като роми населяващи област Стара Загора се самоопределят 24 018 души с относителен дял 7.8%, който намалява незначително в сравнение с 2001 г. Статистиката показва, че в област Стара Загора е констатиран нисък процент на продължителността на живот сред ромите. Числеността им за региона във възрастова група 0-9 години е най-многобройна и наброява 5 291 души. Най-малобройна е групата на ромите над 70 и повече години – 475 души.

Приоритетите, които са заложени, са „Образование”, „Здравеопазване”, „Жилищни условия”, „Върховенство на закона и недискриминация”, „Култура и медии” и „Закрила на детето”. Посочени са и основни дейности за тяхното изпълнение.

Всички 11 общини в областта са изготвили общински планове за интегриране на ромите. Плановете, които ще се актуализират всяка календарна година, са приложени към стратегията и представляват неразделна част от нея.

Със Заповед на Областния управител на област Стара Загора ще се обособи Звено за мониторинг и оценка. Подобно действащо Звено ще бъде ясен индикатор за това, до колко са изпълнени поставените цели и планираните дейности в Стратегията. Резултатите от мониторинга и ежегодното оценяване са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение.

Новините днес – Стара Загора

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s