РАЗХОДИТЕ ЗА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРИХОДИ, КОИТО ТО БИ ГЕНЕРИРАЛО


zx450y250_1900863

Разходите за ромското социално-икономическо включване са значително по-малки от държавните приходи, които то би генерирало. До този извод стигнаха представители на Клуба на завършилите Стажантската програма за млади роми към Народното събрание, които дадоха днес пресконференция на тема „Оценка на партийните платформи от гледна точка на оптималната реализация на ресурса на младите хора в страната.“

България е първа в Европейския съюз по едновременно безработни и неучащи младежи, сочат данните от последни проучвания на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ЕФПУЖТ).

Последните статистически данни сочат, че в България 24,6% от младите хора на възраст между 15 и 29 години не учат, не работят и не стажуват. Тези нива са три пъти по-високи от средните за ЕС-27. Това коства огромни загуби за икономиката на страната, които се равняват на около 3,5% от брутния вътрешен продукт.

Като основни рискови фактори за попадане в групата на NEET (млади хора – неработещи, неучащи и нестажуващи) в доклада се посочват ниската степен на образование, емиграцията и инвалидността.

Сред направените препоръки от Велчо Михалев, който представи ситуационен анализ в сектор Образование, са да се обособят общините, при който има ясно обособени образователни проблеми като отпадащи или необхванати ученици, висок дял на неграмотност, необхванати ученици. Тези общини да бъдат подпомогнати за изпълнение на политики за справяне с конкретните проблеми и да се осигурят необходимите ресурси за изпълнението им.

Велчо Михалев обобщи, че България е и на първо място по брой стратегии. Според него изход от ситуацията е последната стратегия за ромска интеграция 2012-2020 да се превърне от хартия в работеща система, защото в нея много ясно са описани проблемите, дейностите и задачите, с които могат да бъдат постигнати ефективни резултати.

В контекста на представената картина в образователния сектор, Росица Милкова цитира данни за нарастващ  дял на децата от 0  до 17 г., живеещи в домакинства без нито едно работещо лице  с около 1/3 – от 11 % на 15 % след икономическата криза през 2008 г. , т.е. две години по-късно  почти 140 хил. деца  са изправени пред бедност.

България е на първо място сред всички държави членки на ЕС по брой неучастващи в образование или заетост младежи. През 2011 г. 25% от българите на възраст 15-29 г. не са били включени нито на пазара нa труда, нито в образователната система. Това посочи Марияна Борисова, която представи данни за икономическите загуби и неизползвания потенциал в следствие на НЕинтеграцията.

Тя допълни, че финансовото измерение на тези данни се равнява на 3,31% от БВП на страната за 2011 г., или  приблизително 2.5 млрд. лева за 2011 г. под формата на поети от бюджета плащания и помощи за безработните младежи и от пропуснатите ползи за икономиката.

Населението в Европа застарява, а при ромската общност се наблюдава обратна тенденция. Според изследване на Световна банка за 2011 равнището на бедност сред етническите българи е 5,6%, а сред ромите 61,8%.

Основен акцент в пресконференцията бе изводът, че разходите по  инвестиция в  ромското социално-икономическото включване са значително по-малки от държавните приходи, които то би генерирало. Демографски по-младото ромско население ще заема все по-голям дял от населението в работоспособна възраст, което от своя страна ще трябва да поеме икономическите предизвикателства на скоростно застаряващото население.

В навечерието на Международния ден на ромите, младежите, завършили стажантската програма за млади роми към Народното събрание направиха следните препоръки към политическите партии:

  • Социална и икономическа интеграция на уязвимите групи в обществото чрез включване във форми на заетост и обучение за придобиване на нови знания и умения;
  • Провеждане на политики за отстояване интересите на социално уязвимите български граждани;
  •  Създаване на адекватни социални политики за равноправно включване на уязвимите групи и хората в неравностойно положение във всеки сектор на българското общество;

ВИДЕО от пресконференцията:

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s