Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект


photo_verybig_1068048

Община Габрово и Министерство на образованието младежта и науката, в качеството му на Договарящ орган по схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, подписаха договор за изпълнение на проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“.

Финансирането е на стойност 88 360, 12 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Партньор е основно училище „Неофит Рилски“, а продължителността – 16 месеца.

Предвидените дейности целят интеграция и равнопоставено участие в образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение. Включени са общо осем училища и детски градини от Габрово, в които броят на представителите на различни етноси е най-голям.

Занимания ще се провеждат с 59 ученици от 1 до 4 клас от ОУ „Цанко Дюстабанов“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Иван Вазов“ и СОУ „Отец Паисий“. Предвиждат се мотивационни мерки спрямо застрашени от отпадане ученици, изграждане на стимули за учене и условия за пълноценно участие в училищната общност. Дейностите в детските градини ще обхванат 48 деца от ОДЗ „Ран Босилек“, ЦДГ „Слънце“ база 1 и 2, ЦДГ „Първи юни“ и ЦДГ „Радост“ база 1 и 2. Планирана е мотивационна работа за постъпване в първи клас, както и работа с родители за включване в образователната система на необхванати деца.

За целите на проекта от всяка институция ще бъдат избрани по двама педагози, които ще преминат специализирано обучение за работа в мултиетническа среда. Впоследствие те ще бъдат ангажирани като ръководители на групи и клубове за интеркултурно обучение. В клубовете ще участват всички деца и ученици, изучавайки културата на различните етноси с акцент върху традиционните обичаи.

За даване поле за изява на усвоеното при работата по групи и на творческите заложби на участниците са планирани съвместни празници-гостувания и провеждане на „Общински фестивал на толерантността“. Ще бъде изработено помагало с приказки, предания, песни и материали от реализацията на проекта, с елементи на приемане на различието, за бъдещо ползване при интеграционни дейности.

ДАРИК

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s