Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски произход


Фондация "Здравни проблеми на малцинствата"Екипът на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ) вече четвърта година реализира уникален проект не само за България, но и за цяла Европа, а именно – организиране на подготвителни курсове по биология и химия за млади роми, които искат да станат студенти в медицинските специалности на Медицинските университети (МУ) и Медицинските колежи ( МК) в България.

Вече повече от 90 млади роми са преминали през подготвителните курсове по биология и химия, над 50 от тях са студенти по медицина, дентална медицина, фармация и др. През учебната 2012 -2013 в курса продължават обучение общо 8 кандидат-студенти, като всеки един от тях има много добра подготовка и има реален шанс да стане студент в Медицински университет или колеж. Всичко това е възможно благодарение на подкрепата на Ромския Образователен Фонд (www.romaeducationfund.org).

Причините за лошия здравен статус сред ромите са комплексни, но една от най-важните, е липсата на достатъчно здравни специалисти от ромската общност. Известно е, че медицинските специалисти от ромски произход са единици. Проблемите с достъпа до качествени здравни услуги за ромите са все още нерешени. Затрудненият достъп до качествено висше образование за учениците от селските райони става все по-сериозен, което увеличава дистанцията и неравенството между младите хора в града и селото. Още по-изразена е тази тенденция, когато говорим за младите роми и достъпът им до медицинските специалности в България.

Основната цел на проекта е да допринесе за увеличаване броя на студентите – роми в медицински специалности и за осигури равен старт за младите роми при приема в МУ и МК. В по-далечна перспектива, основните цели са:

•          осигуряване на по-добър достъп до висше медицинско образование за младите роми;

•          постигането на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

•          промяна на нагласите на мнозинството и повишаване на разбирането сред медицинските специалисти към здравните проблеми на групите в неравностойно положение – с фокус върху ромските общности.

Ние от екипа на ФЗПМ смятаме за изключително важно този проект да продължи, поради което и ще представим нашите аргументи защо е важно това:

Позволяваме си да изложим и други аргументи в полза на това, проектът да продължи:

•          Възможността за участие в подготвителния курс стана популряна в цялата страна; получаваме запитвания за включване в курса на потенциални студенти по медицина ежедневно;

•          Изработили сме изключително добри критерии за подбор на кандидат-студенти роми за медицински специалности и сме установили контакти с училища, РИО на МОН, МЗ, НПО, които вече са наши съмишленици по отношение на създаване на възможности за достъп за младите роми до висши медицински университети и колежи;

•          Подбрали сме и сме ангажирали най-добрите преподаватели по химия и биология в страната, те са част от екипа ни и са приели работата си като лична кауза;

•          Спечелили сме доверие на родителската общност, която ни поверява децата си в продължение на една или две години да посещават курса в големи градове като София и Варна;

По отношение на устойчивостта на проекта, можем да изложим фактите, които сами говорят. Постигнатите досега резултати, а именно 70% от участниците в подготвителните курсове, са студенти в МУ и МК, ни дава основание да смятаме, че програмата и подходът са успешни и трябва да продължат. Едно от основните предимства на програмата е, създаденото партньорство с преподаватели от МУ София, МУ Плевен и МУ Варна и ФЗПМ.

Ето и някои конкретни факти:

•          над 40 ромски студенти в МУ и МК

•          Разработен пакет от процедури и документи за избор на потенциални кандидат-студенти по медицина от ромски произход – условия за конкурс, критерии за оценка, формуляри, методология за оценка на кандидат-студенти;

•          Разработена и тествана програма за кандидат-студентски курс по биология и химия с включени писмени контролни/изпити и разработена система за оценка на писмените работи

•          Разработена и проведена програма за интензивен курс – преговор на материала;

•          Разработена и приложена система за мониторинг на провежданите курсове;

•          Разработена приложена методология за работа със семействата;

Постижения по проекта:

•          Повишаване на възможностите за млади роми да се реализират на пазара на труда;

•          Подобряване качеството на живот за млади роми – това е и дългосрочна перспектива, както за техния живот, така и за живота на техните деца;

•          Променени нагласи и повишена чувствителност на представители на институциите, както и на медицинските специалисти  към здравните проблеми на ромите;

•          Дългосрочна и устойчива положителна промяна на образователните нагласи сред  млади роми и техните родители вследствие на положителния пример на успелите студенти медици;

•          Създаването на общност от съмишленици от средите на медици, студенти по медицина, здравни медиатори, представители на заинтересувани институции на национално и местно ниво, ще допринесе за взимане на мерки за подобряване на здравния статус в ромската общност.

•          Разработен пакет от процедури и документи за избор на потенциални кандидат-студенти по медицина от ромски произход – условия за конкурс, критерии за оценка, формуляри, методология за оценка на кандидат-студенти;

•          Разработена и проведена програма за кандидат-студентски курс по биология и химия с включени писмени контролни/изпити и разработена система за оценка на писмените работи

•          Разработена и проведена програма за интензивен курс – преговор на материала;

•          Разработена и приложена система за мониторинг на провежданите курсове;

•          Разработена приложена методология за работа със семействата;

Проектът е уникален, защото инвестира директно в млади хора, които имат висока мотивация и амбиция да постигнат мечтите си, а именно да станат лекари, медицински сестри, фармацевти и др.

Подготвителните курсове по химия и биология са безплатни, провеждат се всяка събота и нееля в София. Всички разходи като транспорт, храна, нощувки, учебници и др. са осигурени от Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата благодарение на финансовата подкрепа на Ромския Образователен Фонд.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Цвета Петкова, координатор на проекта: мобилен телефон  – 0899 844 312;  cpetkova@gmail.com, 1303 Sofia, 81 V “Alexander Stamboliiski” Blvd. ;  www.emhpf.org

photo1

След изпити, 2010

photo2

photo3

Подготвителни курсове, Варна, 2010

photo4

Подготвителни курсове в София, 2011

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s