Генерална дирекция за парламентарни проучвания в ЕС търси ръководител


zx450y250_1973272

Обявена е процедура за заемане на длъжността „генерален директор“ (AD, степен 15) в Генерална дирекция на службите за парламентарни проучвания. Основното месечно възнаграждение е 14 953.61 евро. Генералният директор ще трябва да осъществява чести командировки в местата на работа на Европейския парламент.

Мястото на работа е в Брюксел. Тази длъжност може да бъде пренасочена към някое от другите места на работа на Европейския парламент.

Избраният кандидат ще трябва да изпълнява следните задачи:

— гарантиране на доброто функциониране на голяма структурна единица на Генералния секретариат, отговаряща за парламентарна подкрепа,

— предлагане на разработки, определяне на цели и средства, ръководене на екипи, избор на организационни методи, ангажиране на финансови средства,

— предоставяне на съвети на генералния секретар и на членовете на Европалрамента в неговата област на компетентност, сътрудничество с юрисконсулта и останалите генерални директори,

— представляване на институцията, при необходимост,

— упражняване на длъжността на упълномощен разпоредител,

— заместване на генералния секретар, при необходимост.

Изисквания

Кандидатите трябва да са да бъде граждани на една от държавите членки на Европейския съюз.

Изискват се още:

— Образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на съответния цикъл на обучение е четири години или повече, или

— образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома и съответен трудов стаж от поне една година, когато нормалната продължителност на съответното образование е най-малко три години.

— Поне петнадесет години трудов стаж, придобит след получаване на съответните квалификации, посочени по-горе, от които поне шест години като ръководен кадър.

Задължителни са и отличните общи познания по европейските въпроси. Изискват се задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз (1), както и много добри познания по поне още един от тези езици.

Кандидатстване

Кандидатите се умоляват да изпратят мотивационно писмо и автобиография във формат Europass на следния адрес:

Monsieur le Secrétaire général
Parlement européen
Avis de recrutement numéro PE/166/S (задължително е посочването на този номер)
Bâtiment Konrad Adenauer
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

Краен срок: 21 юни 2013 г.

Допълнителна информация

Подробности можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой С 162 А от 7 юни 2013 г.

Източник: ДНЕВНИК

Advertisements
Публикувано на Работа и тагнато, , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s