Министерският съвет прие Националната програма за закрила на детето за 2013 г.


4929-1601_1200x800_960_539

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2013 г. Акцент в нея е поставен на дейностите, свързани с намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на тяхното здраве и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. Предвидени са и конкретни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на подкрепа на непридружени деца-бежанци, превенция, на употребата на наркотични вещества, реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др.

Заложени са и дейности, свързани с изготвянето на предложения за нова правна и регулаторна рамка в областта на правосъдието за детето в съответствие с европейските и международни стандарти. Предвиждат се промени, които уреждат правата на децата, жертва на сексуална експлоатация, сексуално насилие и детска порнография. В Националната програма е отделено и специално място за спорт, култура и дейности за свободното време, както и за насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решения. Предвидена е отделна област за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

На днешното заседание беше одобрен и доклад за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2012 г. В него е направен преглед на планираните индикатори за изпълнение, отчетена е степента, в която извършените дейности през годината отговарят на цялостната политическа рамка, на потребностите на целевите групи и на приоритетите на Европейския съюз. В доклада е поставен акцент върху реализацията на проектите, свързани с изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Отчетени са реалните успехи в провежданата реформа в системата за закрила на детето, като успоредно с това са представени възникналите проблеми при изпълнението на заложените цели, както и възможностите за преодоляването им.

В доклада е отчетено значително подобряване на междуинституционалната координация и активното сътрудничество с неправителствени организации в изпълнението на заложените дейности.

Източник: Държавна агенция за закрила на детето

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s