Възможност за обучение по секторна програма “Грюндвиг” за служители в сферата на образованието за възрастни


Курсовете са  5-дневни и се провеждат в Рим, Италия.
Темите на курсовете са:
∙ Посрещане на международните предизвикателства: обучение на възрастни в контекста на европейския пазар на труда;
∙ Равенство между половете в Европа: писане и управление на проекти, свързани с равенство между половете и участие на жените;
∙ Междукултурно посредничество: разработване и управление настратегическите интервенции;
∙ Разбиране на ромската общност – ключов елемент за постигане на по-добра интеграция;
∙ Улесняване и подобряване на социалното включване на хората със специални нужди;
∙ Подобряване на интеграцията на имигрантите произход в европейската образователна рамка;
∙ Консултации за родителство в имигрантски семейства в Европа. Насърчаване на междукултурния обмен като същевременно се запази културното наследство.
 
За да се регистрират кандидатите, на сайта е поместен електронен формуляр, който след попълване се изпраща до съответната Национална агенция.
За нас това е Центърът за развитие на човешките ресурси, София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3 тел.: +359 2 9155010, факс: +359 2 9155049 e-mail:hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg, по програмата на Европейския Съюз учене през целия живот.  
 
На сайта на Центъра е поместена изчерпателна информация на български езикза кандидатстване за участие в квалификационни дейности (от 5 дни до 3 седмици) за служители в сферата на образование за възрастни по секторна програма “Грюндвиг”, започващи в периода 01.01.2014 – 30.04.2014г.
Според правилата на секторна програма „Грюндвиг”, на одобрените кандидати се отпускат средства за покриването на следните категории разходи:
Курсова такса – на база на сумата, определена от курсовия организатор и посочена във формуляра за кандидатстване, ЦРЧР ще отпуска пълния размер на курсовата такса, но не повече от 150 евро на ден (смятат се само дните на курса според приложената работна програма;
Разходи за транспорт – отпускат се за покриване на разходите за транспорт от града на тръгване в България до града на провеждане на квалификационната дейност и обратно (кандидатът предварително прави справка колко средстваще са му нужни за транспорт и ги посочва във формуляра за кандидатстване. ЦРЧР ще намалява размера на поисканите от кандидата средства за транспорт, ако те са необосновано високи
Разходи за издръжка – отпускат се 80% от регламентираната от Европейската комисия ставка за съответната държава на провеждане на квалификационната дейност за съответната продължителност като общият размер на разходите за издръжка се изчислявана база брой дни зад граница повреме на квалификационната дейност в т.ч. и дните за път. Средствата за издръжка се калкулират автоматично във формуляра за кандидатстване при задаване на съответните параметри.
Разходи за езикова подготовка – отпускат се 100 евро за предварителна езикова подготовка на кандидата (ако не е преподавател по езика, на който се провежда квалификационната дейност или не кандидатства за „чисто“ езиков курс).
Допълнителни разходи – за хора със специални потребности могат се отпуснат средства за покриване на допълнителни разходи, необходими по време на мобилността. Националната агенция преценява дали да бъдат отпуснати средствата на базата на обосновката във формуляра за кандидатстване.
Участвалите  в програмата през 2013 нямат право да участват отново до две години. Целта на програмата е да обхване повече и различни кандидати. 

Краен срок за кандидатстване: 17 септември

Източник: НСОРБ

 

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s