Сдружение ЛИДЕР обявява конкурс за две свободни работни места


JobsСдружение ЛИДЕР търси да назначи на пълен работен ден КООРДИНАТОР ПРОГРАМАМестни политики и програми” и АСИСТЕНТ ПРОГРАМА “ Местни политики и програми „.

Сдружение “ЛИДЕР – Местни инициативи за развитие и равнопоставеност” е местна неправителствена организация, създадена в обществена полза за развитие на селските и градски населени места в Благоевградска област г. през 2010г.  ЛИДЕР се стреми да утвървърди  демократичните практики и  прилагане на общо човешките права.  Ето защо сдружението подкрепя активното участие на ромската общност във всички сфери на обществения живот в област Благоевград  като  стимулира процеси за критично мислене,  познания  и социално сближаване. Нашата Визия е  създаване на движеща сила и  развиване  на потенциал, увереност и ресурси за приемане на  предизвикателства, който стоят пред ромската общност  в региона на Благоевград, престижно и достойно положение  – знак на инициативност и отговорност, новаторство и професионализъм.

 Отговорности

Отговорности на координатора на програма Местни политики и програми” включват, но не се ограничават до следните задачи:

 • Развива и управлява  програмата „Местни политики и програми” в областта на интеграцията на ромите.
 • Разработва, планира и представя стратегически документи  за развитие на програмата.
 • Координира и мониторира  програмите , насочени към проекти и инициативи в областта на местните политики за интеграция на ромите, като работи заедно с Изпълнителния  Директор  и си сътрудничи с останалите членове от екипа на организацията.
 • Работи в тясно сътрудничество  със всички местни и регионални организации/ институции  по въпроси свързани с развитието на местните политики областта на интеграцията на ромите.
 • Привлича и повишава  участието на местните ромски общности в процесите на правене на  местни политики за интеграция на ромите.

Отговорности на асистента на програма „Местни политики и програми “ включват, но не се ограничават до следните задачи:

 • Подпомага изпълнението на проектите и инициативите в областта на местните политики за интеграция на ромите като работи заедно с Програмния координатор  и сътрудничи на останалите членове от екипа на организацията.
 • Оказва административна подкрепа на екипа на програмата.
 • Води постъпващата кореспонденция за страната и чужбина, систематизира я в съответствие с установения ред, участва в посещения на събития и инициативи.
 • Организира работни срещи като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето мястото и дневния ред.
 • Води картотека на документите и осигурява тяхното съхраняване.
 • Организира ефективна вътрешна и външна комуникация с партньорите на сдружението.
 • Оказва активна помощ по различни проекти, програми и инициативи.
 • Осигурява снабдяването на офиса с канцеларски и други материали организира подреждането и поддържането на офиса в съответствие с изискванията.

Изисквания:

 • Минимум завършено средно образование
 • Много добро владеене на английски език
 • Ползване на продуктите на MS Office
 • Умение за работа с офис техника

Специални умения – предимства

 • Предишен опит в НПО
 • Демонстрира ангажимент към въпросите за приобщаване на ромите
 • Капацитет да работят самостоятелно , както и в мултинационален екип
 • Гъвкавост и приоритизиране на задачите за постигане на крайния резултат
 • Чувство за отговорност и лоялност
 • Креативна личност с умения за: общуване проучване планиране и организиране интегриране и работа в екип

Необходими документи за кандидатстване :
1. Автобиография( европас формат)
2. Мотивационно писмо
3. Копие от документ за завършено образование.

4.. Сертификат за придобита квалификация/степен

5.Препоръка

Срокът за подаването на необходимите документи е до 08.12.2013 г. на имейл lider_blagoevgrad@abv.bg

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s