Пресконференция по представяне на проект „Учене в толерантност”, изпълняван от ЦОИДУЕМ


Preskonferenciq_14.02.201449На 24 февруари 2014 г. в зала Конферанс 1 в Парк-хотел „Москва” се състоя представяне на проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на образованието и науката (МОН) в партньорство с Датски институт по правата на човека,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество,BG051PO001-7.0.02Без граници – Компонент 2.

Г-жа Лиляна Ковачева, директор на ЦОИДУЕМ и ръководител на проекта представи накратко целите, целевата група и дейностите по проекта. Присъстващите бяха информирани и за продължителността, финансовата стойност и за екипа, който ще изпълнява проекта. Г-жа Хейнс Андерсън представиопита на Датския инситут по правата на човека при разработването на местни и национални образователни политики и политики в областта на защитата на човешките права. Проектът ще популяризира и насърчава прилагането на иновативния подход Нuman rights based approach (HRBA) на Датския институт по правата на човека  при разработването на местни и национални образователни политики и политики в областта на защита на човешките права.

На срещата присъстваха около 30 участници. Сред гостите на срещата бяха представители на Договарящия орган – Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Комисията за зашита от дискриминация, Държавна агенция за закрила на детето, Столична община, НПО и други. След представянето на проекта се състоя интересна дискусия по теми като – как да се борим с нетолерантността в училище, как принципите за изграждане на толерантна среда в училище да се пренесат в практиката, как да  се подобри връзката между ученици-учители-родители.

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s