Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие


Careers - Road SignПосолството на Съединените американски щати в София в сътрудничество с Институт „Отворено общество” обявява пет позиции за стажанти от ромски произход през лятото на 2014 г.
Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от пет отдела на посолството (по-долу следва описание на съответните позиции) за период от десет седмици, считано от края на м. юни.

Стажантската програма дава възможност на студенти (или наскоро завършили) от ромски произход да се запознаят с работата в посолството, да придобият административни умения и практически опит, които биха могли да им бъдат от полза за бъдещата им професионална кариера. В рамките на програмата стажантите ще имат възможност да подобрят своите познания по английски език чрез предвиденото интензивно езиково обучение.
Можете да научите повече за програмата от самите участници и координатора на миналогодишната програма тук:
Изисквания към кандидатите
Кандидатите за стажантската програма за роми ще се избират на състезателен принцип.
Те трябва да отговарят на следните предварителни условия:
• Да са на възраст до 28 години;
• Да следват във висше учебно заведение в момента или наскоро да са завършили висше образование, като трябва да представят съответните документи;
• Да имат висок успех от следването, като за това трябва да представят академична справка.
• Открито да заявяват своя ромски произход.
• Да владеят английски език на общо професионално ниво
• Да владеят български език на напреднало професионално ниво
• Да имат компютърна грамотност (MS Office)
• Да притежават добри умения за общуване, да бъдат активни, отговорни и мотивирани.
Продължителност
Стажът е на пълен работен ден за пет позиции в продължение на 10 седмици.
Заплащане 
Стажантите получават стипендия.
Кандидатстване
Кандидатите следва да предоставят следните документи:
1. Автобиография на английски език;
2. Мотивационно писмо на английски език, в което се описват целите и мотивацията на кандидата да кандидатства за този стаж и по какъв начин той ще му бъде полезен за професионалното развитие;
3. Диплома за завършено висше образование или академична справка от учебното заведение, в което учи кандидатът;
4. Препоръка на английски език (или на български език с превод на английски).
След разглеждане на документите кандидатите ще бъдат уведомени дали са били избрани да се явят на интервю. Интервютата ще бъдат проведени на английски език.
Кандидатите трябва да изпратят необходимите документи по електронна или обикновена поща не по-късно от 25 април на:
Йоана Дечева
Координатор на Програма „Рома“
Институт „Отворено Общество”
ул. „Солунска“ 56, София
Тел: +359-2 930 6635
Факс: +359-2 951 6348
jdecheva@osi.bg
Описание на позициите
Политико-икономически отдел
Изисквания: Изучавана специалност Политически науки/ Международни отношения/Право/Икономика или друга подобна
Задължения: Стажантът ще се занимава с проучване на въпроси от политиката и икономиката, което след това ще представя в писмена или устна форма на служители в посолството. Стажантът ще има възможност да придружава служители на посолството по време на работни срещи с представители на неправителствени организации, политически партии и държавни органи. Стажантът ще помага при организирането на събития, посветени на правата на човека и религиозните свободи, както и други мероприятия, организирани от посолството, включително и с евентуално участие на посетители от Вашингтон.
Качества: Добро писмено и говоримо ниво на владеене на английски език, отлична лична дисциплина и способност за преценка, както и относително ниво на самостоятелност.
Информационно ресурсно управление.
Информационно ресурсно управление
Изисквания: Висша специалност в областта на информационните системи или компютърните науки.
Задължения: Стажантът ще се запознае с управлението на ежедневната поддръжка на техниката в корпоративна среда, включително подготовка на компютърни конфигурации за инсталиране, планиране на инсталацията и приключване на експлоатационния цикъл. Стажантът също така отчасти ще се запознае с администрирането на локална мрежа.
Качества: Стажантът трябва да може да организира работата си при пълноценно използване на времето и да притежава качества за общуване. Изключително важно е да може да работи в малък екип (от най-много трима души) без нужда от постоянни указания. Притежанието на сертификат от рода на A+, MCP, MCSA or CCNA е желателно.
Отдел за общи дейности
Изисквания: Висша специалност в областта на администрацията, управлението, счетоводството и пр.
Задължения: На ротационен принцип стажантът ще се запознае с всички области, в които оперира отделът за общи дейности (транспорт, доставки, жилища, управление на имуществото, доставки, служебни пътувания и управление на сградата), като ще прекара по една до две седмици във всеки от тях. През първите две седмици ще се изпълняват задачи от различен характер в Отдела за общи дейност и ще се подпомага подготовката на тържественото отбелязване на 4 юли в Посолството. Стажантът ще работи по проекти във всеки от отделите, с което ще придобие опит в основните области, свързани с управлението.
Качества: Стажантът трябва да може да организира работата си при пълноценно използване на времето и да притежава качества за общуване.
Отдел за финансово управление и човешки ресурси
Изисквания: Висша специалност в областта на финансите, счетоводството, администрацията, човешките ресурси или друга подобна
Задължения: Стажът ще бъде разделен между отделите за финансово управление и човешки ресурси. Стажантът ще помага на отдела за финансово управление с извършването на различни счетоводни и отчетни дейности, ще въвежда нови разходни данни и ще коригира съществуващите сметки. Също така стажантът ще въвежда информация за фактури и разплащания в база данни, ще преглежда ваучери за дребни разходи и ще създава и актуализира според необходимостта различни таблици. Отделът по човешки ресурси ще осигури детайлен опит в процеса по набиране на персонал. Стажантът ще помага с различни други задачи, свързани с организацията и управлението на офиса, според нуждите.
Качества: Стажантът трябва да може да организира работата си при пълноценно използване на времето и да притежава качества за общуване.
Отдел „Сигурност“
Изисквания: Висша специалност в областта на администрацията, управлението, сигурността или др. подобна
Задължения: Стажантът ще помага на отдела по сигурността с различни задачи и проекти, включително изготвяне на превод и резюме на официални и други документи или писма. Стажантът ще съставя писма за извършване на проверка за сигурност, покани за обучение и свързаните с тях документи. Стажантът ще оказва логистична подкрепа на екипите, провеждащи обучение в София, както и на регионалния координатор по сигурността в областта на жилищната сигурност, сградния и участъков анализ на хотели, училища, болници и други обекти. Стажантът ще придружава посетители и ще изпълнява други задължения, съгласно поставените указания.
Качества: Стажантът трябва да може да организира работата си при пълноценно използване на времето и да притежава качества за общуване.
Източник: ethnos.bg
Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s