Изработването на новите Общински планове за интегриране на ромите стартира и в национален мащаб


roma_flagОбщините трябва да изработят своите Общински планове за интегриране на ромите 2014 – 2020 г. до края на настоящата година. Необходимо е всички заинтересовани страни – институции, граждански организации, ромска общност – да участват активно в този процес. Изпълнението на Общинските планове, както и на Областните стратегии ще бъде подпомогнато и със средства от европейските фондове, особено от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“  и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Това бяха част от основните въпроси, дискутирани по време на среща на НССЕИВ, представители на правителството и областни управители от цялата страна. Тя се проведе на 30 и 31 май в Слънчев бряг и бе организирана от секретариата на НССЕИВ.

От името на Вицепремиера Зинаида Златанова, областните управители и останалите участници бяха приветствани от Мая Тодорова, заместник-министър на младежта и спорта. Основните изводи от провелата се в Брюксел на 4 април Среща на върха за ромите, както и необходимостта от по-системни и последователни действия за интегриране на ромите бяха подчертани в приветствието.

Стоян Цонев (Заместник главен директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН) представи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, а Драгомир Драганов (главен директор на ГД „Европейски фондове“ в МТСП) запозна участниците с новата ОП „Развитие на човешките ресурси“. И двамата наблегнаха на включването в тези програми на инвестиционен приоритет „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, който предоставя възможности за финансиране на дейности по изпълнение на общинските планове за интеграция.

Росица Иванова, секретар на НССЕИВ, представи насоки за изработване на новите общински планове за интеграция. Срокът за тях е края на годината, подчерта г-жа Иванова и апелира към областните управители да координират активно този процес.

Деян Колев представи опита на ЦМЕДТ „Амалипе“, СНЦ „Свят без граници“ – Ст. Загора, Сдружение „Нов път“ – Хайредин и Ромската академия за култура и образование – Сливен по подпомагане на 18 общини, които вече финализират своите Общински планове за интеграция 2014 – 2020 г., основните изводи и препоръки от този процес. Обръщайки се към областните управители и представителите на местната власт, той апелира за включващ процес при изработването на плановете: с активното ангажиране на местните общности и активисти както при планирането, така и при изпълнението на дейностите. Заложете в общинския план още една приоритетна област: „Създаване на необходимите предпоставки за изпълнение на ОПИР“ и  включете в нея цели като:  Активизиране на ромската общност; Преодоляване на анти-ромските стереотипи и създаване на подкрепяща обществена среда; Създаване на необходимия административен капацитет за прилагане на ОПИР; Осъществяване на наблюдение и оценка на изпълнението, предложи Колев. Необходимо е също така да заложете индикативен бюджет на дейностите в Плана. Презентацията можете да видите тук. Той също така представи идеи за типове дейности, които могат да бъдат включени в Общинските планове за интегриране на ромите: можете да ги видите тук.

Александра Райкова представи програма РомАкт, която се реализира от Съвета на Европа в 6 общини в България.

По време на провелите се дискусии бяха повдигнати множество въпроси. Мнозина участници говориха за спънките, които възпрепятстват неправителствените организации: ниски аванси по различните оперативни програми, забавени плащания, изключително сложни бюрократични процедури на верификация на направените разходи и т.н. Това изправя пред реалната опасност от фалит почти всички неправителствени организации.

Въпреки че новите оперативни програми са добре разписани, днес е налице друга заплаха: средствата по тях да бъдат използвани единствено за обичайни дейности, които до скоро са били финансирани от държавния бюджет и по този начин да не остане ресурс за реални интеграционни инициативи, алармира Деян Колев. Той даде пример с целодневната организация на учебния процес в средищните училища, която първоначално бе финансирана от държавния бюджет, но през 2011 г. бе прехвърлена към ОП „Развитие на човешките ресуси“. Ако държавният бюджет не вземе обратно целодневната организация, цялата ос за образователна интеграция в новата оперативна програма „Наука и образование“ ще бъде използвана за това и никакви интеграционни инициативи няма да бъдат подкрепени.

Източник: Център „Амалипе“

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s