ERGO Network даде началото на конкурса „Аз, Моята стена, Нашето бъдеще“


Аз, Моята стена, Нашето бъдеще!

Конкурс на ERGO Network

logo_ergo

ERGO Network призовава младите хора да предприемем действия и да премахнем заедно с RomaReact.org стените, създаващи ни трудности, с които се сблъскваме в обществото и които ни пречат да сме равноправни европейски граждани.

Участвайте и го споделете с вашите приятели! 

Освободете се от стените около вас, ангажирайте и приятелите си от социалните мрежи и спечелете пътуване до Брюксел! Ако сте пропуснали да участвате в миналогодишният конкурс на RomaReact.org, то сега имате възможността да го направите и вашият глас да бъде чут!

За да участвате, е необходимо да следвате следните три стъпки:

1 – Илюстрирайте вашата стена (вашите трудности в обществото, с които сте се сблъскали или все още са актуални) с илюстрация от три картинки или една творба (снимка, рисунка, комикс или видео), придружено с писмено описание (текст), съдържащо следните три елемента:

  • АЗ: снимка/илюстрация, представяща вас и/или вашият живот;
  • МОЯТА СТЕНА: илюстрирайте (картина – как изглежда във вашето съзнание) вашата стена (физическа или мисловна);
  • НАШЕТО БЪДЕЩЕ: илюстрирайте вашите действия около стената (направете символични действия, които бихте предприели, за да свалите стената и да включите и други роми и нероми)

2 – Изпратете вашите снимка, колаж, видео или карикатура до нас чрез имейл: romareact@gmail.com

Краен срок: 5-ти октомври 2014г.

3 – Ние поемаме ангажимента вашата творба да бъде качена на нашата платформа www.romareact.org и ще я споделим в страницата ни във Facebook. Вие ще имате възможността да я разпространите и популяризирате сред приятелите си в социалните мрежи, за да спечелите една от наградите! Така че, промотирайте вашите творби и изчакайте да чуете резултатите! Ако спечелите, ще се видим в Брюксел, за да отпразнуваме заедно Двадесет и петата годишнина от падането на Берлинската стена!

romareact_logo

Каква е идеята на конкурса?

По повод 25-тата годишнина от падането на Берлинската стена, ERGO Network се обръща към вас с призив за принос чрез вашето участие в конкурса „АЗ, МОЯТА СТЕНА, НАШЕТО БЪДЕЩЕ“, като основна цел е да бъде чут гласът на младите роми и да се премахнат физическите и мислени стени, които са били издигнати в Европа, целящи разделяне на гражданите от ромски произход и да се покаже, че съществуват начини за изграждане на по-добро бъдеще. Споделете вашата история, вашата стена и вашите идеи за по-добър свят и нека всички видят чрез вашите очи, кои всъщност са ромите и помогнете ни да оборим антиромските предразсъдъци, както и дискриминацията.

Конкурсът стартира от 10-ти август и ще продължи до 5-ти октомври 2014 година. Един от печелившите ще бъде избран от комитет, представляван от експерти, а вторият печеливш ще бъде избран от хората, които са гласували за конкретната творба/снимки във социалната мрежа Facebook. Спечелилите ще бъдат обявени на 10-ти октомври 2014г. и ще летят за Брюксел, за да отпразнуваме заедно падането на Берлинската стена!

Конкурсът е част от кампанията на ERGO Network „Европа освободена от стени“, която цели да представи и да сложи край на физическата и мислена сегрегацията на ромите в Европа. ERGO Network стартира кампанията си около Третата европейска среща на върха за ромите, която бе проведена в Брюксел на четвърти април т.г. Нашата молба е да бъдат премахнати стените, създаващи задруднения при опита ни за борба за равни права, както и съсредоточаване на вниманието на обществото към нарастващите антиромски и расистки настроения в Европа.

Моля, за да участвате в конкурса на RomaReact 2014, прочетете внимателно условията и изпратете вашата кандидатура (и кратко описание към нея), както и вашите лични данни и контакти (име, фамилия, възраст, държава и местоживеене, пощенски код, имейл адрес, телефонен номер и пр.) на адрес romareact@gmail.com до не по-късно от 5-ти октомври 2014г.

Общи условия за участие в конкурса „Аз, моята стена, нашето бъдеще“

Този конкурс е за млади роми (на възраст между 16 и нагоре) с умения на всякакво ниво в областите на фотографията, рисуването, видео изработването, пеенето и др., от страни, членки на Съвета на Европа (СЕ).

Необходими материали:

На всеки един участник му е позволено да изпрати само една творба (три снимки, рисунка, карикатура, комикс или видео – пожелание). Необходимо е творбата ви да е с добро качество и резолюция.

Позволените формати за снимки са следните: jpeg или PDF. Снимките, снимани с камера, телефон или фотоапарат, могат да бъдат цветни или черно бели, според това, както сте решили. Ако вашата творба е рисунка, необходимо е тя да бъде сканирана и изпратена във формат JPEG. Може да изпратите до три снимки (снимани) поотделно качени или под формата на колаж.

Видео формат: ако ще участвате с видео материал имате право да изпратите 1 кратко видео, с максимална продължителност до 3 минути, съобразявайки се със същите изисквания за качеството, както при снимките и сканираните рисунки. В конкурса е позволено да се участва и с музикално видео. Разрешеният формат за участие с видео е YouTube link – тоест, преди да ни изпратите видеото си, моля, качете го в YouTube профила си, а след това отново чрез имейл, до romareact@gmail.com , го изпратете до нас под формата на уеб-линк (копирате адреса на видеото, което сте качили от адрес бара).

Всяка кандидатура (материали) е необходимо да бъде придружена с попълнена от вас информация с вашите данни (име, презиме, фамилия, възраст, държава на пребиваване) и данни за контакт (пощенски адрес, имейл, телефонен номер), както и кратко описание на вашата творба (каква е била вашата идея, която представяте – максимум 100 думи или четвърт страница, формат А4)

Изпращане на материалите:

За да участвате в конкурса, след като сте прочели и приели условията и изискванията, е необходимо да изпратите работата си по електронната поща на следният адрес: romareact@gmail.com , като на ПРЕДМЕТ или Subject (относно – това е полето в имейла, където след като сте въвели конкретният адрес, ви иска да напишете основанието на писмото, заглавието) трябва да напишете: Me, My Wall, Our Future! (без да подчертавате, както е посочено тук, което е само, за да ви привлече вниманието).

Крайна дата за изпращане на материалите  – 5-ти октомври 2014г. до 11:59 (до обяд) Централно европейско време.

Подбор на спечелилите и обявяването им:

Конкурсът за първи път тази година ще има двама победители:

–          Подбор от страна на експерти: Единият от спечелилите ще бъде избран от жури, съставено от един представител на акипа на RomaReact, един представител от екипът на ERGO Network, както и един външен експерт.

–          Подбор във Facebook: Един от победителите в конкурса ще бъде избран публично във социалната мрежа Facebook. Критерият за това ще бъде броят на харесванията, които вашата изработка (творба) ще получи, след като бъде промотирана във страницата на RomaReact. Всички материали ще бъдат публикувани в албумът на Facebook страницата на RomaReact, с изключение на видео материалите, които ще бъдат публикувани като отделни публикации, отново във страницата ни във Facebook.

Двама от победителите ще бъдат поканени в Брюксел, за да участват в дейностите на ERGO Network, по случай 25-тата годишнина от падането на Берлинската стена, където ще имате възможността да представите вашата работа по конкурса и да изпратите/разпространите вашето съобщение. Всички разходи (пътни, настаняване, храна) ще бъдат поети от стана на ERGO Network.

Съдържание на материалите:

Всички материали следва да бъдат ваша оригинална идея и работа и трябва да не са били публикувани преди това никъде (материали, които преди са били публикувани във Facebook, Flickr или TouTube автоматично отпадат от конкурса). Материали, които вече са подадени в други конкурси, организирани от страна на публични/частни, национални/международни, организации/институции, или чиито авторски права принадлежат на трети лица, не могат да бъдат преставени за участие в конкурса.

Поемате отговорностт, като гарантирате и се задължавате, че вашата творба няма да нарушава интелектуланата собственост, неприкосновеността или всяко друго право на друга трета страна (граждани). Трябва да гарантирате, че всяко лице или лица, чийто/чиито образ/и се използва(т) в изработеното от вас видео или заснетите снимки/колаж, е дал/са дали съгласие за използване на имиджа му/им или се е/са се окзазал(и) от всички права, които могат да имат в изработеният материал. Ако участникът не успее да докаже, че има съгласието на лицата, снимали се във видео или снимки, предназначени за конкурса, автоматично подлежи на дисквалификация и отнемане на наградата.

Чрез изпращането на снимки или видео до ERGO Network, автоматично се съгласявате те да бъдат използвани безвъзмездно, безсрочно и за неограничено разпространение от наша страна по всички световни медии и информационни източници. ERGO Network запазва правото си на преценка дали да се позволи използването на изображението или видеото, което Вие изпращате, в медии и други външни организации/физически лица (например НПО), във връзка с работата ни по правата на човека.

Ако изображението/видеото Ви бъде публикувано, ние гарантираме, че авторските ви права ще бъдат запазени. Вие оставате носителят на авторските права и следователно не съществуват ограничения при използването му от ваша страна. Въпреки това, обръщаме се към Вас с молба, да не използвате сниките/видеата по начин, който може да компроментира сигурността или репутацията на субектите (лицата).

Всяка форма на плагиатство е забранена! ERGO Network  не поема отговорност  ако сте използвали материали на трети лица със съответни авторски првава, без доказано право за използването им от Вас.

ERGO Network запазва правото си на използване, възпроизвеждане и разпространяване на материалите с нетърговска цел, като например изследвания, публикации и други кампании.

Ние не поемаме отговорност за изгубени, забравени, неправилно адресирани или непълни материали, поради проблеми свързани със сървърните функции или повреди, причинени от бъгове, вируси, технически проблеми при качване на материалите или претоварен интернет трафик, както и други подобни причини, които са извън контрола на ERGO Network.

ERGO Network не носи отговорнсот за връщане на изпратените от Ваша страна материали.

ERGO Network запазва правото да използва имената на победителите и техните снимки (лични) с цел разпространяване и промотиране на публикации, свързани със събитието.

Всички лични данни, предоставени от Вас, ще бъдат използвани единствено в съответствие с действащото европейско законодателство за защита на личните данните и по действащият правилник на ERGO Network за работа с лични данни.

ERGO Network е в съттояние да покани лица до Брюксел, които имат валидни документи за пътуване. При необходимост ERGO Network ще съдейства за получаване на виза за пътуване в ЕС.

С участието си, Вие се съгласявате с посочените изисквания и условия, както и решенията на комисията за подбор, чиито решения за окончателни и задължителни във всички отношения.

Допълнителна информация и помощ може да получите на:romareact@gmail.com

За България: vergil.ibryam@gmail.com

Източник: Асоциация „ИНТЕГРО“

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s