Общини набират здравни медиатори


 

d0918a72e1d933c03bb9172cd532a965

Общините Костенец, Ветово, Варна, Етрополе, Средец, Камено, Ракитово и Тунджа набират здравни медиатори.

 

С ЪKostenetz О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Обявява конкурс за избор на здравен медиатор
Необходими документи
– Копие на лична карта
– Автобиография
– Мотивационно писмо
– Копие от диплома за завършено средно образование
– Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Костенец.
Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:
www.kostenetz.com
Изисквания към кандидатите:
– Завършено средно образование
– Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми
– Владеене на езика/ езиците на общността
– Много добри комуникативни умения
– Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)
Етапи на избор
1. Подаване на документи в срок до: 15 февруари 2015 г.
2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с
кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.
Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
Документите са подават в деловодството на Община Костенец, на адрес гр.Костенец, ул.”Иван
Вазов” №2, ет.1 , Център за услуги на граждани.
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
– Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване
на достъп до здравни услуги;
– Посредничество между уязвими групи и здравните и социални служби;
– Работа с ОПЛ и други здравни специалист и институции за повишаване на
имунизационния статус на децата;
– Подпомагане при попълване на различни документи;
– Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за
повишаване на здравната култура;
– Подпомагане на дейността на РЗИ пи извънредни имунизационни кампании,
профилактични прегледи с мобилни единици и други.
Информация за професията „здравен медиатор” можете де намерите на
www.zdravenmediator.net

Изтегли от тук:

VETOVOОбщина Ветово обявява конкурс за избор на здравен медиатор за град Сеново

Описание на дейността, минимални изисквания, ред за кандидатстване и друга информация можете да видите в ОБЯВЛЕНИЕТО (pdf формат)

За да видите образци на документи, свързани с конкурса, моля кликнете върху съответния линк по-долу:

1. Длъжностна характеристика;

2. Заявление за участие в конкурса;

3. Автобиография;

4. Декларация.

obshtina-varna

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДВЕ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТ:

„ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“ за кв. „Аспарухово“ и за кв. „Владислав Варненчик“: 

 I. Изисквания за длъжността

1.Завършено средно образование;

2.Принадлежност към общността, в която ще работи;

3.Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми;

4.Владеене на езика/ езиците на общността;

5.Много добри комуникативни умения;

6.Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща);

ІІ. Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“:

1.Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

2.Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

3.Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

4.Подпомагане при попълване на различни документи;

5.Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

6.Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

IІІ. Начин на провеждане на конкурса

1.Конкурсът за заемане на длъжността „Здравен медиатор“ ще се проведе на два етапа:

– І етап – провеждане на конкурс по документи;

– ІІ етап – провеждане на събеседване с одобрените по документи на първи етап кандидати и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление за участие;

2.Документ за самоличност (копие);

4.Автобиография;

5. Мотивационно писмо;

6.Документ за завършено средно образование (копие);

V. Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационен център на Община Варна на адрес: бул. “Осми приморски полк” №43 до 20.02.2015г. включително.

Образец на заявлението може да се получи в Информационен център на Община Варна или да се изтегли от интернет страницата на Община Варна – www.varna.bg

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, списъците на допуснатите и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Община Варна, както и на електронната й страница.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net  

Изтегли документи

 

Etropole_LogoС Ъ О Б Щ Е Н И Е  

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Копие от лична карта
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

       Образец на заявлението се получава в Информационния център за обслужване на граждани на Община Етрополе или може да изтеглите от обявлението.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми
 • Владеене на езика/ езиците на общността
 • Много добри комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

 

Етапи на избор:

 1. Подаване на документи в срок до: 16 февруари 2015 г.
 2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в Информационния център за обслужване на граждани на партера в сградата на Община Етрополе

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
 • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Изтегли:  Заявление

 

logo_obshtina_SredetsОБЩИНА  СРЕДЕЦ

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

–          Копие от лична карта

–          Автобиография

–          Мотивационно писмо

–          Копие от диплома за завършено средно образование

–          Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Средец

Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината

Изисквания към кандидатите:

–          Завършено средно образование

–          Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми

–          Владеене на езика/ езиците на общността

–          Много добри комуникативни умения

–          Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Етапи на избор:

 1. Подаване на документи в срок до: 16 февруари 2015 г.
 2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в деловодството на Община Средец

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

–     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

–     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

–     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

–     Подпомагане при попълване на различни документи;

–     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

–     Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

logo-tundjaОбщина Тунджа пбявява свободно работно място за 1 бр. здравен медиатор в с. Бояджик

 

Необходимите документи:
– Професионална автобиография;
– Мотивационно писмо;
– Копие от диплома за завършено средно образование;
– Заявление по образец.
Образец на заявлението се получава в стая 316, ет. 3 от Татяна Стоянова или изтеглено от интернет страницата на oбщината – www.tundzha.net
Кандидатите представят необходимите документи до 16.00 часа на 15.02.2015 г. в деловодството на общината, ет.1, административен център.

Изисквания към кандидатите:
– Завършено средно образование
– Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми
– Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Комисия определена от кмета на община ще проведе събеседване с кандидатите.
Датата, часа и мястото на провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Образец на заявление.

 

grrbsС Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА РАКИТОВО

 

 

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Копие от лична карта
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ракитово

Документът може да изтеглите от интернет страницата на общината на адрес: http://www.rakitovo.info

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми
 • Владеене на езика/езиците на общността
 • Много добри комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Етапи на избор:

 1. Подаване на документи в срок до: 16 февруари 2015 г.
 2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в деловодството на Община Ракитово.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
 • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Обява и заявление.

 

logo_zkpu_obedinenie.pngОБЩИНА КАМЕНО

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Копие от лична карта
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Камено

Mожете да изтеглите документа от тук 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми
 • Владеене на езика/ езиците на общността
 • Много добри комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Етапи на избор:

 1. Подаване на документи в срок до: 15 февруари 2015 г.
 2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в деловодството на Община Камено

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
 • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Можете да се запознаете с общите изисквания и задължения тук

 

Информацията за обявените конкурси за здравен медиатор са взети от официалните уеб страници на общините.

Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s