Покана за предложения по Програма „Еразъм+“


canvas

Целта на поканата е да се подпомогне разработването на публични политики, които целят да се координира осигуряването на качествено, подходящо и достъпно продължаващо професионално образование и обучение.

Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се отнася за „Всеобхватни политически рамки за продължаващо професионално образование и обучение“.

Целта на поканата е да се подпомогне разработването на публични политики, които целят да се координира осигуряването на качествено, подходящо и достъпно продължаващо професионално образование и обучение (ППОО). Цели се и да се гарантира съществено увеличение в използването на възможности за допълнително обучение като част от всеобхватни национални, регионални или местни стратегии за придобиване на умения.

С поканата се насърчава сътрудничеството между националните органи и всички съответни заинтересовани страни, които участват в ППОО. Това включва развитието на уменията на служителите и пренасочването на работниците (например обучението, предлагано от публичните служби по заетостта).

Поканата е насочена към националните органи, които отговарят за политиките в областта на ППОО във всяка държава, участваща в Програмата „Еразъм+“, и към всички организации, посочени от тези органи.

Прякото участие на компетентните национални органи (министерства или равностойни органи) следва да гарантира, че проектите могат да допринесат по ефективен начин за подобрено разбиране на осигуряването на ППОО и на съществуващите политики. Проектите следва да демонстрират как компетентните публични органи използват своята ръководна роля, за да определят стратегическите приоритети на национални, регионални или местни политики за придобиване на умения и свързаните с тях политики за ППОО. Целта е създаване на основа за реформа на системата. Всеки проект ще се основава на практики в една или повече държави по Програмата „Еразъм+“. По този начин ще извлече полза от трансфера на знания и опит. Активното участие на национални, регионални или местни заинтересовани страни, например социални партньори (организации на работодателите и на работниците), доставчици на професионално образование и обучение (ПОО), отделни предприятия и посреднически организации, ще бъде важен елемент за качеството на предложението.

Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат представени от поне два субекта от поне две различни държави по Програмата. Допустимият кандидат (координатор) трябва да бъде национален орган или организация, определена от националния орган, който/която отговаря за ПОО, включително ППОО и е разположен(а) в държава по Програмата. Допустимите партньори могат да бъдат министерства и други заинтересовани страни, например социални партньори, предприятия, търговски камари, публични или частни доставчици на ПОО, изследователски центрове и др. Ако кандидатът (координатор) е организация, определена от национален орган, националният орган, който го определя, трябва да бъде включен в заявлението като допълнителен кандидат (пълноправен партньор) или като асоцииран партньор, участващ в изпълнението, без да се поемат разходите му.

Физически лица не се допускат.

Допустими кандидати са 28-те държави-членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия; държавите-кандидатки за членство в ЕС: бившата югославска република Македония и Турция; потенциалните държави-кандидатки за членство в ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия.

Предвижда се общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, да бъде максимум 4 200 000 EUR.

Всяко предоставяне на безвъзмездни средства ще бъде в размер на не повече от 150 000 EUR за едногодишен проект и не повече от 300 000 EUR за двегодишен проект. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура очаква да финансира около 15 предложения. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален дял на съфинансиране от 75 % от допустимите разходи.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 април 2015 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Насоките и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени тук.

 

Източник: ProjectMedia

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s