Учене в толерантност


20131116-ownpgxnqvmd-1384591379В края на април приключва проект „Учене в толерантност”. Проектът се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН в партньорство с Датския институт по правата на човека и с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество.

Заложените цели на проекта са:

  • Инвестиране в човешкия капитал – усвояване на знания и подходи, формиране на умения за възпитание и учене в толерантност.
  • Повишаване на толерантността в държавните училища към МОН, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, което ще доведе до подобряване на достъпа до качествено образование, подходящ социалнопсихологически климат в училище, както и гарантиране на образователните права на учениците.
  • Създаване на условия за изграждане на по-толерантна среда  в училище, подходящ социалнопсихологически климат и  подобрен достъп до качествено образование чрез повишаване на квалификацията на директори, учители, педагогически съветници от държавни училища към МОН,  началници и експерти от РИО  на МОН.

В изпълнение на проекта са проведени модулни обучения, в които са участвали над 800 учители, педагогически съветници, училищни психолози, директори на държавни училища, началници и експерти от РИО, а 35  от обучените български педагози са обменили опит и добри практики  в Кралство Дания с техни колеги.

За целите на проекта е осъществено  проучване на нивото на толерантност в държавните училища към МОН, анализ и оценка на нуждите от обучение на учителите с оглед на необходимостта от изграждане на толерантна среда в училище. Резултатите от проучването са изключително интересни и бяха представени на заключителната конференция по проекта. Цялата информация от изследването е публикувана на сайта на проекта „Учене в толерантност”- www.uchenevtolerantnost.eu. На същия форум бе представен и наръчник „Учене в толерантност”, който също е подготвен специално за целите на проекта и ще бъде ценен помощник на учители, педагогически съветници, училищни педагози, директори, началници и експерти от РИО на МОН.

След провеждането на обученията и обменното посещение в Дания в целевите училища по проекта са проведени конкретни инициативи като „часове по толерантност” в час на класа, използване на интерактивни методи на обучение в толерантност – ролеви игри, изработване на различни мотивиращи предмети, символизиращи толерантността – гривни на толерантността, награди и др., изработване на брошури за учене в толерантност, провеждане на спортни прояви, посветени на толерантността и др.

На 18 и 19 март във Велинград се проведе Национална заключителната конференция по проекта. Във форума взеха участие представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, УНИЦЕФ – България, Посолство на Кралство Дания в България, Комисия за защита от дискриминация, Датски институт по правата на човека, Регионални инспекторати по образование на МОН, държавни училища към МОН и  неправителствени организации, ангажирани с проблемите на образователната интеграция на децата и учениците в България. Общият брой на участниците в срещата беше 180 души. Бяха проведени интересни дискусии как уроците по толерантност по проекта да се трансформират в устойчиви образователни политики.

С цялостната реализация на проекта са създадени предпоставки за подобряване качеството на образованието, психологическия климат в училищата и изграждане като цяло на  по-толерантна среда в училище, както и гарантиране на образователните права на  учениците.

Advertisements
Публикувано на Новини. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s