Отворено писмо до националния омбудсман и столичния кмет относно планирания протест против „циганските своеволия“


До
Константин Пенчев,
Омбудсман на Република България

Копие:
Йорданка Фандъкова,
Кмет на Столична община

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Красимир Кънев, Председател на Български хелзинкски комитет (БХК)

Уважаеми господин Омбудсман,

Уважаема госпожо Кмет,

Повод за настоящето писмо е планираният „Протест срещу циганските своеволия и бездействието на държавата“, организиран чрез събитие в социалната мрежа „Фейсбук“ на адрес: https://www.facebook.com/events/477206472435171/. Като дата на събитието е посочен 02.05.2015 г., а мястото е пл. „Народно събрание“ № 2. Като организатор на събитието е обявена „Фейсбук“ страницата с наименование „ДА СПРЕМ Циганските Своеволия“, достъпна на следния адрес:https://www.facebook.com/pages/ДА-СПРЕМ-Циганските-Своеволия/761742273862393. Не ни е известно кое е лицето или лицата, които администрират тази страница.

Като описание на „Фейсбук“ събитието е публикуван следният текст (представяме без изменения):

„Българи, призоваваме всеки един от вас,независимо в кой град живее-подкрепете протеста организиран в името на майка България и в името на всеки, който тръпне и милее за съдбата на прекрасната ни Родина.Нека докажем, че „ столицата“ е само една административна единица ,че в името на една кауза, патриоти могат да се съберат от цялата страна, да се обединят и да покажат силата на българския дух. Нека покажем,със страшната сила на която сме способни, че никой по целия свят и още по- малко в България,не може да нарича българина-гяурин ,да скандира „българите на кайма“ и това да остане безнаказано.Нека именно под надписа „Съединението прави силата“, да онагледим и да дедем пример,колко силни всъщност са тези отдавна забравени думи… И нека Бог бъде с нас!“.

На 03.04.2015 г. на адрес https://www.facebook.com/events/477206472435171/ permalink/477708752384943/ е публикуван текст от администриращата това събитие страница, който обявява целите на протеста така:

„Здравейте, понеже виждам че основно въпросите,които се задават са два-Какви са целите на протеста и мирен ли ще бъде, искам да ги уточня, за да няма заблудени и хора, които се чувстват излъгани. Първо, като цели на протеста, ще бъдат формулирани две основни идеи които мисля, че няма българин който да оспори като несъстоятелни и безсмислени.Първото искане ще бъде свързано с промяна на съдебната система и гарантиране сигурността на българина ако не на улицата то поне в границата на собствения му имот-накратко в сила да бъде приложена системата по-известна като „Моят дом е моята крепост“.Това на практика ще позволи на всеки гражданин,легално да се сдобие с огнестрелно оръжие, което да няма право да изнася извън границите на имота си и в случай на кражба и нахлуване, да бъде освободен от наказателна отговорност. Второто искане ще бъде свързано с налагането на образователен ценз, и ограничаване правото на глас на хора незавършили основно образование.Едва ли има нужда да пояснявам подробностите около това искане. Относно това под какво форма ще се състои протеста,трябва да стане ясно на всички,че за да се състои едно такова събитие, то не трябва да бъде забранено от община София.Ако протеста бъде забранен,влизаме в нелегалност, а в такъв случай, последиците биха били крайно неблагоприятни.Така че, протеста ще бъде обявен като мирен и ще се проведе като такъв.Знам,че мнозина от вас ще възразят срещу мирното протичане на протеста,но се замислете за хората които са свързани с организацията и ще осъзнаете, че ако обявим протеста пад каквато и да е форма,различна от „мирен“, ще подпишем сами осъдителните си присъди. Важно също е да обявя, че протеста не е обвързан с никоя партия, така че всякакви партийни агитации,знамена,възгласи, провокации и т.н.т. са нежелани и няма да бъдат допуснати.“

На посоченото събитие са поканени над 109 000 потребители на социалната мрежа „Фейсбук“, като над 16 000 от тях са заявили, че възнамеряват да го посетят.

Така формулираната тема на протеста, както и коментарите и публикациите, които тя е предизвикала у потенциалните участници, присъединили се към събитието в социалната мрежа, видимо съдържат риторика, портретираща етническата група на ромите като изцяло ангажирана с незаконни деяния, опасна, носител на престъпност и враждебност и ощетяваща българския етнос по различни начини.

Нямаме информация кои точно са организаторите на това събитие; дали то е съгласувано със Столична община; дали организаторите са взели мерки за осигуряване на безопасността и за реакция в случай на правонарушения от страна на част от участниците по време на събитието.

Всичко това дава основание да се предположи, че без оглед на определения от организаторите мирен характер на това публично събрание, е възможно участници в събитието да използват или подбуждат към непосредствени, противоправни и нарушаващи обществения ред действия, като повреждане на обществена или частна собственост, реч на омразата или пък насилие спрямо роми. От самата заявка за тази демонстрация следва риск да се произведат закононарушения.

В този смисъл бих искал да напомня, че властите, които регулират провеждането на събрания, носят отговорността да установят баланс между свободата на мирно събиране (Член 11 от Европейската конвенция за правата на човека, ЕКПЧ) и конкуриращи се с нея права, в т.ч. правото на свобода и сигурност (Член 5 от ЕКПЧ).  Член 11 § 2 на ЕКПЧ изрично предвижда, че упражняването на правото на свобода на събранията и сдружаванията подлежи на ограничения, (i) които са предвидени в закон, (ii) преследват легитимна цел и (iii) са необходими в едно демократично общество.

В този смисъл е и практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Така по делото Vona v. Hungary (жалба № 35943/10) Съдът не намира нарушение на Член 11 в това, че националните съдилища са постановили разпускането на сдружение, което неколкократно организирало демонстрации, като цели на които били обявени „защитата на етническите унгарци“ и противопоставянето на „циганската престъпност“. Демонстрациите се провеждали в села, населени с множество роми. Участниците носели униформи, марширували в строй и изнасяли речи, които събудили страх у ромското население. В решението си по делото ЕСПЧ подчертава, че обществената сигурност, предотвратяването на безредици или престъпления и защитата на правата и свободите на другите са сред предвидените в Член 11 § 2 на ЕКПЧ цели, които ограничаването на това право може да преследва легитимно (§ 52 от решението). Съгласно решението държавите-страни по Конвенцията са в правото си да вземат превантивни мерки за защита на демокрацията, когато достатъчно непосредствено засягане на правата на другите заплашва да подкопае фундаменталните ценности, на основата на които съществува и функционира демократичното общество. Като една такава ценност Съдът посочва именно съвместното съществуване на членовете на обществото при условията на свобода от расова сегрегация. ЕСПЧ подчертава, че не може да се изисква от държавата да чака преди да се намеси, до момента в който дадено политическо движение предприеме действия по подкопаване на демокрацията или прибегне до насилие. Съгласно решението държавата трябва да действа превантивно, когато е установено, че такова едно движение е предприело конкретни стъпки в обществения живот за прилагане на политики, несъвместими със стандартите на Конвенцията и демокрацията, дори това движение да не е направило опит да завземе властта и рискът за демокрацията от прилагането на тази политика да не е непосредствен (§ 57 от решението). Според Съда това, че действията на жалбоподателите не са довели фактически до насилствени действия, е без значение по делото; достатъчно е, че действията им са били от естеството да доведат до създаване на антиромска атмосфера чрез вербално и визуално демонстриране на сила. ЕСПЧ отчита и това, че темата на единия от проведените митинги била „циганската престъпност“, като изрично определя това като „расистка концепция“ (§ 61 от решението).

В този смисъл бих искал да припомня и скорошното решение на ЕСПЧ по делотоКараахмед срещу България (жалба № 30587/13). С него Съдът намира нарушение на Член 9 от ЕКПЧ. Предмет на делото е провалът на българските власти да изпълнят позитивните си задължения по този член от Конвенцията по време на демонстрацията на политическа партия „Атака“ пред столичната джамия Баня Башъ на 20 май 2011 г., когато протестът на ултранационалистическата партия прерасна в сблъсъци. Съгласно решението на Съда, възгледите на ПП „Атака“ за исляма са били известни на властите и още щом последните са били уведомени за планираната демонстрация по време на петъчната молитва, на властите – полиция и община – е трябвало да бъде ясно що за демонстрация се готви и че тя носи риск от напрежение между демонстрантите и богомолците. Мерки срещу евентуални сблъсъци властите са могли да вземат и след началото на демонстрацията, но не са го направили (§ 100–101 от решението). Демонстрацията видимо била от естеството да провокира насилие (§ 102 от решението).

От съществено значение е да се отбележат също така мерките, предвидени в Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета на Европейския съюз относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Съгласно Член 1 от Решението всяка държава-членка на ЕС предприема необходимите мерки, за да гарантира, че публично подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, са наказуеми чрез средствата на наказателното право.

Съгласно Член 4 от Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, държавите-страни по конвенцията се задължават да предприемат незабавни и положителни мерки, предназначени да изкоренят всякакво подбуждане към, или прояви на такава дискриминация, в т.ч. обявяването на подобни прояви за нарушение, наказуемо от закона.

Всичко това дава основания да сме разтревожени относно предстоящия протест, който експлицитно е насочен против етническата група на ромите – както от гледна точка на потенциални нарушения и противоправни деяния, така и от гледна точка на контрола от страна на властите.

Предвид гореизложеното, моля да упражните правомощията си, като съобразно тях съдействате за предотвратяване на евентуални закононарушения.

22.04.2015 г.,

С уважение,

К. Кънев

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s