УСЛУГА „ЖИЛИЩЕН МЕДИАТОР“


habitat-logoПредистория

В рамките на проект „За по-добри жилища“ Хабитат България, заедно с 3 партньорски организации, разработи и тества пилотно новата услуга „жилищен медиатор“, с която  се помага на  семейства от уязвими групи да подобрят жилищните си условия.

Фондацията работи по проекта в продължение на една година заедно с „Клуб на НСО – Търговище“, Фондация „Здраве и социално развитие“ и Народно Читалище „Васил Левски 1965“ – гр. Кюстендил. В рамките на проекта,  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.,   бе създадена и тествана новата услуга „жилищен медиатор“. Целта на проекта бе да се помогне в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда.

Предоставянето на подкрепа за подобряване на жилищните условия от подготвени за целта жилищни медиатори е инициатива на Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството“ и три партньорски организации Клуб на НСО – Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие”- София и НЧ „Васил Левски 1965” – гр. Кюстендил. Такъв тип услуга за уязвими групи от населението е нова и досега не е прилагана в България. Разработването и пилотното предлагане на услугата се реализира в рамките на проект „За по-добри жилища“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия, в които живеят. От февруари до май 2014 г. Хабитат България и партньори разработиха основните параметри на новата услуга, която ще бъде предоставяна за период от 6 месеца в трите пилотни региона – Кюстендил, Търговище и София. Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот. Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. С осъществяването на проекта се цели да се подмогнат нуждаещите се семейства, така че в дългосрочен план да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда.

 

Практика

Ролята на жилищния медиатор ще се състои в това да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот. Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, включително ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. С осъществяването му се цели подпомагането в дългосрочен план на нуждаещите се да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда.

Целта на проекта бе да се помогне в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда. Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. Инициативата бе осъществена в рамките на една година – от февруари 2014 г. до януари 2015 г. и мина през няколко етапа. В първите няколко месеца бе извършено проучване на нуждата от подкрепа за подобряване на жилищните условия. За целта бяха организирани 3 фокус групи (по една във всеки пилотен регион) и отделно бяха анкетирани около 40 представители на целевите групи.

Основните проблеми, които бяха идентифицирани по отношение на жилищните условия в трите пилотни общности бяха:

– Липса на инфрастуктура вкл. водоснабдяване, канализация и електричество в някои части на кварталите/селата;

– Липса на финансови средства за подобряване на жилищната среда;

– Липса на достъп до финансови средства вкл. банкови заеми;

– Незаконност на жилищни постройки – липса на документи за собственост, построени върху терени извън регулация;

– Пренаселеност на жилищата;

– Лошо състояние на жилищата – поради некачественото строителство има сериозни нужди от ремонтиране основно на покриви, дограма, санитарни възли

– Сградите в определени части на квартала са нестабилни;

– Липса на вътрешни тоалетни, липса или лошо състояние на баните;

– Липса на знания и умения за самостоятелно справяне с някои текущи жилищни проблеми вкл. и за извършване на леки ремонтни дейности;

– Безстопанствено отношение на част от собствениците;

След направеното проучване екипът на проекта обедини експертните си виждания и опита си в работата с уязвими общности и създаде методика на предоставяне на услуга, която да отговаря адекватно на нуждите на хората, живеещи в лоши жилищни условия. Установи се, че жилищните медиатори биха могли да бъдат полезни на клиентите си в следните области:

– Предоставяне на консултации и съдействие за извършване на ремонтни дейности;

– Предоставяне на информация относно процедури и документи за настаняване в общинско жилище;

– Предоставяне на информация за достъпни и легални банкови и небанкови услуги;

– Предоставяне на информация за правата и задълженията на собствениците на имоти вкл. по отношение на възможности за узаконяване на жилища и партиди за комунални услуги, плащане на данъци и т.н.

Екипът, изпълняващ проекта, разработи методиката и процедурите на предоставяне на новата услуга вкл. длъжностната характеристика и някои основни документи, необходими за първоначалното домашно посещение при идетифицирани потенциални клиенти.

В края на май 2014 г. се проведе и обучение, в което се включиха бъдещите жилищни медиатори. Участниците бяха идентифицирани в съответствие със зададените критерии и необходми качества за изпълняване задачите на жилищен медиатор.

От обучените участници шестима продължиха и тестваха на практика тази нова услуга за период от 6 месеца в трите пилотни региона – Кюстендил, Търговище и София. Ролята на жилищния медиатор бе да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот. Жилищните медиатори посетиха 286 семейства, оцениха качеството на жилищните им условия и им дадоха съвети как да извършат конкретен ремонт, кой е най-приоритетния ремонт или друго действие, което трябва да предприемат, какви материали да използват, от къде биха могли да получат средства (заем) за ремонт, могат ли да направят нещо за узаконяване на жилището си, имат ли право да кандидатстват за настаняване в социално жилище и много други текущи въпроси. В помощ на ползвателите на услугата и за улесняване работата на жилищните медиатори бяха тиражирани информационна брошура и практически наръчник със съвети за ремонтиране на жилищата.

В допълнение, с цел повишаване капацитета на потребителите на услугата, те имаха възможност да се включат в обучения на теми „Управление на семейния бюджет“ и „Подобряване на дома“. Тези интересни обучения им дадоха ценни практически знания за това как да управляват приходите и разходите на домакинството и как да се грижат за дома си така, че той да бъде не само комфортен и здравословен, но и енергийно ефективен. В рамките на проекта бяха проведени 6 обучения, в които се включиха над 90 участници от Кюстендил, София и Търговище.

Резултатите от проекта бяха обобщени и анализирани в Доклад за пилотното предлагане на услугата „жилищен медиатор“, който ще бъде разпространяван до заинтересовани страни на местно и на национално ниво. Стремежът на екипа на проекта е да се предизвика интереса на други институции и организации и те да бъдат мотивирани да намерят механизми за прилагането на услугата вкл. и в бъдеще да бъде включена в набора услуги, предлагани от държавни институции и финансирани от държавния бюджет.

Резултати

Новата услуга „Жилищен медиатор“ отговаря на нуждата от подкрепа за подобряване на жилищните условия и средата на живот на уязвимите общности. Това е напълно нова услуга, която беше създадена и пилотно тествана в три региона на страната – Кюстендил, София и Търговище.

В рамките на 6 месеца бяха посетени и консултирани 287 семейства, като голяма част от тях получиха реално съдействие по конкретен проблем от тяхното ежедневие.

Пилотирането на услугата беше успешно и даде добри резултати и поради това, че се разглежда и прилага като част от холистичен и системен подход, очертаващ цяла мрежа от подкрепа като гаранция за пълноценно и дългосрочна социално включване. Организациите, създали и развили тази услуга, ще работят активно за популяризиране и разширяване на прилагането на услугата и ще търсят механизми за нормативно регламентиране и финансиране в дългосрочен план.

За повече информация: http://www.habitatbulgaria.org/

 

Източник: flgr.bg

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s