РОМА ВЕРСИТАС ОБЯВИ КОНКУРС ЗА КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТ


roma versitasСдружение „Рома Верситас” – гр. София обявява конкурс за длъжността:

КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТ – „Рома Верситас – стъпка напред във формирането на ромския елит в България” (BU208)

Изпълнител: Сдружение с нестопанска цел „Рома Верситас” гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 17.00 ч. на 14 юни 2015 година по електронна поща office@romaversitas.bg

2) Подбор на кандидатите по документи, в резултат на което одобрените кандидати ще получат покана за интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса.

3) Интервютата с одобрените кандидати ще се проведат в преиода 22 – 25 юни 2015 г.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА

Условия за кандидатстване:

Необходимо е кандидатът да изпрати професионална автобиография на български и на английски в европейски формат по електронна поща и сканирано копие на диплома за завършено висше образование, сертификати, квалификационни курсове и др.

Задължения и отговорности:

Проектният координатор подпомага осигуряването на качествена координация на проектните дейности. Съвместно с ръководителя и екипа на проекта отговаря за осъществяването на целите на проекта, одобрен от Ромски Образователен Фонд (РОФ), съгласно правилата и политиките на РОФ и Българското законодателство.

Организира и координира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график и Плана за изпълнение на проекта (ПИМП). Оказва методическа помощ по изпълнението на заложените дейности по Проекта. Координаторът на проекта отговаря за осъществяването на комуникацията с партньорите по проекта. Представя на Ръководителя ежемесечни доклади за извършена работа. Организира и провежда регулярни срещи с проектните партньори и бенефициенти за следене на напредъка по Проекта, както и произлезлите от тях решения, които надлежно се документират. Отговаря за правилното завеждане, извеждане и класиране на документите по проекта.
Подготовя месечни и тримесечни доклади, като събира и обработва база данни, набира необходимата информация за дейността на екипите; изготвя справки и доклади за текущата си дейност; изготвя справки и доклади за дейността на екипа за организация и управление; изпраща съобщения и документи по електронната поща, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, качва актуална информация в интернет страницата на организация, както и във фейсбук групите на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • завършена степен „бакалавър“ по специалностите: педагогика, социални науки, икономика, право или публична администрация;
  • минимум една година опит в национална или международна НПО или държавна институция;
  • опит в работа по социални и/или образователни проекти, фокус ромска общност;
  • отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
  • умения за работа в мултикултурна среда;
  • компютърни умения – Microsoft office, Microsoft Excel, Outlook Express;
  • добри комуникативни способности;
Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s