Приемат се коментари по проект „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила“


изтеглен файл (2)Предложения се приемат до 26 август 2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за публично обсъждане проект на Насоки за кандиатстване по процедура „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила“.

Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез:

• подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
• засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
• повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
• допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
• взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
• създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила
• включване на родителите в образователния процес;
• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

В срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg

Управляващият орган на ОПНОИР обръща внимание, че Вашите бележки, трябва да са свързани само с посочения проект на Насоки за кандидатстване. По преценка на Управляващия орган те могат да бъдат отразени в окончателния вариант на насоките.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от допълнително разясняване на текстове, е възможно да се отправят след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Указанията на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване ще се публикуват едновременно с окончателния вариант на Насоките за кандидатстване.

 

Източник: projectmedia

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s