Публикуван е проект по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитани и подготовка на деца в неравностойно положение“


изтеглен файл (1)Целта на процедурата подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува за публично обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитани и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Предложения и становища до Управляващия орган се приемат в срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. на електронен адрес: infosf@mon.bg

Целта на процедурата е да бъдат създадени условия за подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация. чрез:
• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;

• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
• повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
• включване на родителите във възпитателния процес;
• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила ;
• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);
• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Управляващият орган на ОПНОИР обръща внимание, че Вашите бележки, трябва да са свързани само с посочения проект на Насоки за кандидатстване. По преценка на Управляващия орган те могат да бъдат отразени в окончателния вариант на насоките.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от допълнително разясняване на текстове, е възможно да се отправят след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Указанията на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване ще се публикуват едновременно с окончателния вариант на Насоките за кандидатстване. 

 

Източник: projectmedia

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s