Законът за предучилищното и училищното образование повишава ангажимента на НПО в образователния процес


19620bcnlgreen2От вчера новата концепция в образователната система в България е вече факт!  След внасянето на законопроекта за предучилищното и училищното образование в Парламента и широкото обществено обсъждане и дебати, продължили близо една година, в Държавен вестник, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., бе обнародван финалният текст на закона.
Сред водещите принципи, залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), въз основа на които се реализира образованието като национален приоритет  е и ангажираността на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалогът между тях по въпросите на образованието.

Един от новите момента в закона е възможността частните детски градини и частните училища да бъдат създавани при спазване на изискванията на ЗПУО и да придобиват качеството на юридическо лице при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Тези организации следва да имат един-единствен предмет на дейност, а именно – дейност на детска градина или училище, и могат да извършват дейност само на една детска градина или училище.

Всяко ЮЛНЦ самостоятелно ще определя директорите в частните учебни заведения. Съгласно предписанията в закона всеки директор на частна детска градина и на частно училище ръководи образователната дейност в институцията в рамките на правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съответните органи на ЮЛНЦ ще могат да овластят директора и с други правомощия, свързани с управлението, представителството и контрола на институцията.

ЮЛНЦ в обществена полза, работещи в областта на приобщаващото образование, ще могат да предоставят методическата подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Също така според новата уредба ЮЛНЦ ще могат да изготвят програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, които впоследствие да представят пред министъра на образованието и науката. Одобрените програми ще бъдат вписвани в информационен регистър, поддържан от МОН.

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище ще се създава обществен съвет. Това е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на ЮЛНЦ и други заинтересовани лица.

При разработването на областни стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците областните управители ще имат ангажимента да осигуряват участието на представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на НПО, работещи в областта на приобщаващото образование, и на други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.

Законът за предучилищното и училищното образование влиза в сила от 1 август 2016 г. с изключение на някои отделни разпоредби.

Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал

Реклами
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s