Възможности за проекти за образователна интеграция в училища и детски градини


amalipeНа 23 септември Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”  публикува поканите по две операции, имащи за цел да подпомогнат по-доброто образование на децата и учениците от етническите малцинства: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение“.

По двете покани могат да кандидатстват консорциуми, съставени от три групи бенефициенти: училища / детски градини; общини; неправителствени организации. Всеки от тях може да е водещ бенефициент, като се изисква задължително партньорство с останалите две групи.

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2015 г., като по „Образователна интеграция на учениците…” е предвидени втори краен срок на 29 април 2016 г.

 

ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ: Дейностите по всяко проектно предложение ще зависят от местния контекст: специфичните проблеми, с които се сблъскват училищата / детските градини в усилията си да интегрират децата от ромската общност, състоянието на местната ромска общност и на мнозинството и т.н. Насоките за кандидатстване задават широк спектър от примерни дейности, описани на с. 16 – 17 от Насоките към „Образователна интеграция …” и с. 15 – 16 от „Подкрепа за предучилищното възпитание …”, като е ясно, че те са само примерни, не са изчерпателни и не са приложими към всички общини. Примерните дейности трябва да отразяват местния контекст и да са в съответствие с Общинския план за интеграция на ромите 2015-2020 г.

В своя многогодишен опит от работата със стотици училища и десетки детски градини от цялата страна сме реализирали дейности, водещи до постигането на цели, които са подобни на заложените по операции „Образователна интеграция …” и „Подкрепа за предучилищното възпитание …”. Затова можем да препоръчаме следните типове дейности, които сме проверили в практиката:

Препоръчваме в проектите по „Образователна интеграция…” да бъдат включени няколко основни училища: по възможност – всички в общината, особено тези, в които се обучават ромски ученици и тези, които започват да приемат ромски ученици. Не е добре да са само „ромските” училища (дори те да не са сегрегирани, а селски): проектът трябва да даде шанс ромчета и българчета, както и техните родители, да участват в съвместни дейности, да се опознаят и така да се обогатят взаимно. Това ще е шанс и за двете групи училища, които има в почти всяка община – училища с повече ромски ученици и училища, които тепърва започват да приемат ромски ученици – да работят заедно и да обменят ценен опит.

Включването на няколко основни училища ще позволи обмен на опит и съвместни визити, които са изключително ценени от училищата. Препоръчваме на общините да използват опита на училищата от мрежата на Амалипе и тези училища да обменят своя опит с училища, които не са участвали в мрежата! Ще бъде полезно и ще се постигнат високи резултати!;

Препоръчваме да бъдат включени основни училища и поне едно (или повече)средно училище: дейностите за преход от основно към средно образование са много важни и се подкрепят от „Образователна интеграция…”. Обичайно средните училища не са реализирали много дейности за образователна интеграция: в рамките на проекта ще могат да научат успешни практики от партниращите основни училища;

По операция „Подкрепа за предучилищното образование…” препоръчваме включването на повече от една детска градина във всеки проект с аргументи, аналогични на посочените по-горе;

– Препоръчваме във всяко участващо училище / детска градина да бъдат заложени дейности като предложенитев прикачения файл, наличен в Секция „Публикации“. Файлът вижте тук

 

Източник: ЦМЕДТ Амалипе

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s