Набират се предложения в рамките на Програма „Еразъм+“


изтеглен файл (1)Целта на поканата е да се представят предложения за подкрепа на малки и средни предприятия
Набират се предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, „КА3 – Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка“.

Целта на поканата е да се представят предложения за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), предоставящи възможности за професионална подготовка. Те трябва да поемат нови задължения, или значително увеличават предлаганите понастоящем места за професионална подготовка. Следва да се отбележи, че тази покана не предоставя пряка финансова подкрепа на МСП. Тя има за цел да увеличи предлаганите места за професионална подготовка.

Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор) трябва да бъде една от следните организации или група от организации:

търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;

предприятия от обществения или частния сектор;

доставчици на услуги в областта на ПОО;

други организации, имащи за задача да оказват подкрепа на МСП с оглед увеличаване на предлаганите от тях места за професионална подготовка.

Партньорството трябва да се състои от най-малко две допустими държави (едната от които трябва да бъде държава от програмата „Еразъм+“).

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде мрежа от организации с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от Програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват министерства; социални партньори (организации на работодатели и на работници); дружества от обществения или частния сектор; търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии (напр. занаятчийски организации); обществени служби по заетостта; обществени регионални и местни органи; доставчици на ПОО; агенции/центрове за ПОО; училища или други учебни институции; висши учебни институции; научноизследователски центрове; международни организации; организации с нестопанска цел (НПО); младежки организации; родителски сдружения; други съответни органи.

Физически лица и еднолични търговци не се допускат за участие.

За партида 1 и партида 2:

Държавите по Програмата „Еразъм+“: 28-те държави членки на Европейския съюз, държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; страните кандидатки за членство в ЕС: Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Критерии за отпускане на средства

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

Значение на проекта (максимум 40 точки – минимален праг 20 точки);

Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 20 точки –минимален праг 10 точки);

Качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки);

Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки);

Прагът за представяне на предложенията пред комисията за оценка е минимум 60 точки (от общо 100 точки).

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 8,7 млн. EUR (5,2 млн. EUR за партида 1 и 3,5 млн. EUR за партида 2).

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 15 януари 2016 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук.

 

Източник: ProjectMedia

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s