Tag Archives: грант

VIVACOM Регионален грант: България е пълна с хубави идеи, стига да можеш да стигнеш до тях


VIVACOM стартира Програма „Регионален грант“ с подкрепата на Фондация Български център за нестопанско право. Грантът ще подкрепя добрите идеи във всеки български град или село чрез отпускане на безвъзмездна помощ.

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар

КОНКУРС ЗА КОНЦЕПЦИИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ


Снимка: Интернет ТСА кани неправителствени организации да представят концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 600 000 лева, както следва:

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , , | Вашият коментар

Община Варна набира младежки проекти


За единадесета поредна година община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – отдел „Младежки дейности”, ще финансира проекти на неправителствени организации и неформални младежки групи. Проектите трябва да обхващат периода от май до октомври, което дава възможност на младежите … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , | Вашият коментар

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“


Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения за следните мерки на Програмата: Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани Мярка … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , | Вашият коментар

Енергетика: Покана за безвъзмездно финансиране на проекти от общ интерес


В официален вестник на ЕС от 4 март 2015 г. е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , , , , | Вашият коментар

Безвъзмездни средства за иновативни дейности, свързани с правата на човека


Краен срок: 31 МАРТ 2015 Tiet Foundation има за цел да подкрепя организациите, които увеличават въздействието и създават промяна. Чрез програмите за безвъзмездна помощ се цели подкрепа за силно въздействие, лесни решения за тежките проблеми, а по-специално, социалните несправедливости в света.

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , | Вашият коментар

ФРГИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „ДЪГА“


От 1 март 2015 г. стартира набирането на проектни предложения за детско и младежко развитие по програма „Дъга“ на ФРГИ. Програмата цели да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , , | Вашият коментар

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА „НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“


На 25.02.2015 г. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , , , , | Вашият коментар

ЕК пуска парите по ОП „Регионално развитие“


Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007-2013 г. вече могат да се възобновят. Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира ефективността на системите за контрол.

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар

МОСВ ще финансира проекти за деца


Крайният срок за изпращане на проектите е 20-ти февруари Министерството на околната среда и водите ще финансира малки проекти в тазгодишната кампанията „За чиста околна среда-2015“. Темата, по която могат да пишат проекти училища, детски градини и обединени детски комплекси … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , | Вашият коментар

Субсидия до 20 000 лв. за хора с увреждания. Краен срок за кандидатстване 4 март 2015г.


Снимка: Интернет Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар

Стипендиантската програма „Готови за успех“ обявява прием за учебната 2014-2015 година


Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява конкурс за стипендианти на програма „Готови за успех“ за учебната 2014-2015 учебна година. Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Стипендиите са годишни и … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , | Вашият коментар

МВР обяви конкурс за проектни предложения за кампании в ромска общност


Министерство на вътрешните работи обяви покана за набиране на проектни предложения по Мярка 2: „Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи“, Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие основано на полов признак“. … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , | Вашият коментар

Кандидатстване за грант от 30 000 лв. по програма ПРОМЯНАТА


ПРОМЯНАТА се осъществява от фондация Reach for Changе с медийното партньорство на Нова телевизия. Това е инициатива, целяща да подобри живота на децата, като помогне на социални предприемачи да осъществят идеите си. Конкурсът е отворен за всички физически лица и … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , | Вашият коментар

ЦОИДУЕМ обяви конкурс за проектни предложения


На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си ЦЕНТЪР … Има още

Публикувано в Новини, Образование | С етикет , , , , , , | Вашият коментар