Tag Archives: ОПРЧР

Започна работа по проект „Независим живот в взено за услуги в домашна среда – Русе“


Снимка: Община Русе Община Русе подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , , , | Вашият коментар

Oпределиха Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“


Страната ни ще получи по програмата 2 136 млн. лева Правителството определи главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика за Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. С функциите … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , | Вашият коментар

Публикуван е проект по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитани и подготовка на деца в неравностойно положение“


Целта на процедурата подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува за публично обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА „НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“


На 25.02.2015 г. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , , , , , | Вашият коментар

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. са предвидени 895 млн. евро за заетост, намаляване на бедността, социално включване и модернизиране на публичните политики


Средствата, предназначени за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), са в размер на 895 млн. евро или близо 2 млрд. и 36 млн.лв. с включено националното съфинансиране. Ресурсът е с 20% повече от предходния програмен период, … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , | Вашият коментар

Стартира кампания за кандидатстване за европейски стипендии


На 1 април 2014 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2014 година по проект „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар

Конференция за изработване на Общинските планове за интеграция на ромите 2014-2020 г се проведе в гр. Пазарджик


Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев, предстаавители на управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), кметове и представители на общини от област Пазарджик, общински съветници и представители на … Има още

Публикувано в Новини | С етикет , , , , , , , , | Вашият коментар